Главная  - Менеджмент  - Книги  - Міжнародний менеджмент - Панченко Є. Г.
Міжнародний менеджмент - Панченко Є. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕМА 11. КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

11.1. Особливості контролю в міжнародному середовищі

Три основні вимоги до контролю в міжнародних компаніях

1) Стандарти в MNCS повинні враховувати як загальнокорпоративні цілі так і місцеві умови

2) Інформація, що міститься у звітах, повинна віддзеркалювати не тільки поточне виконання, а й встановлені стандарти

3) Управлінські дії щодо коригування відхилень є заключним кроком функції контролю

Проблеми контролю в MNCS

• Цілі зовнішньоекономічних операцій конфліктують із загально-корпоративними цілями

• Цілі партнерів спільних підприємств суперечать корпоративному менеджменту

• Досвід і компетенція в плануванні дуже різняться у різних зарубіжних відділеннях

• Філософська природа конфліктів відносно цілей і політика зарубіжних операцій в основному пов'язані з культурними відмінностями між менеджерами країни походження і країни-господаря.

11.2. Основні типи контролю в MNCS

Прямий контроль

• Наради в штаб-квартирі

• Відрядження вищих менеджерів до зарубіжних відділень

• Контроль поточної діяльності персоналу

• Контроль за допомогою організаційної структури (письмові офіційні звіти, ланцюги команд)

Непрямий контроль

• Щомісячна звітність, що надсилається до офісу країн походження

• Додатки до оперативної звітності, включаючи фінансові звіти (баланс, звіти про доходи, бюджети)

• Фінансові співвідношення

Три комплекти фінансових звітів зарубіжних відділень до штаб-квартири

• Звіти, що грунтуються на національних стандартах рахунків, передбачених законодавством і професійними організаціями в країні-господаря.

• Звіти, що пов'язують принципи обліку із стандартами, що вимагає країна походження

• Консолідаційні фінансові звіти з урахуванням вимог країн походження.

11.3. Особливості контролю в різних міжнародних корпораціях Корпорації США

• Наголос на кількісних аспектах контролю діяльності зарубіжних відділень

• Контролювання виконання планів, бюджетів у відповідності із стандартами компанії

• Централізоване надходження інформації до штаб-квартири про стан виробничих процесів

• Істотний вплив кар'єрних аспектів на процес контролю

Західноєвропейські MNCS

• Тенденція до вимірювання якісних аспектів зарубіжних операцій

• Контролювання переважно поведінки і її впливу на досягнення цілей

• Переважно децентралізований характер виробничого контролю

• Короткі вертикальні відстані у каналах звітності

Японські MNCS

• Менша ніж у США участь менеджерів і контролерів у процесі безпосереднього контролю

• Наявність довгострокових планів і бюджетів призводить до більш гнучкого їх використання в комунікаціях, що розширює їх роль далеко за межі контрольних інструментів.

11.4. Вимірювання виконання

• Фінансове виконання (прибуток, фінансові коефіцієнти)

• Контроль якості (гуртки контролю якості, сучасні системи контролю якості)

• Особистий контроль (групова та індивідуальна орієнтація) 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС