Главная  - Менеджмент  - Книги  - Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.
<< Содержание < Предыдущая

ЕКОНОМІЧНА СФЕРА

Економічні постулати партійних передвиборних програм вивіряються на кількох базових питаннях та принципах: типі економіки, формі власності на землю, ставленні до тіньових капіталів, податковій реформі тощо.

Аналіз партійних документів свідчить, що ПСПУ та КПУ однозначно виступають за соціалістичну державно-корпоративну економіку. Близький до них і тандем СПУ-СелПУ, який виступає за економічну систему, що ґрунтується на "трудовій, колективній та інших формах власності". Але позаяк далі в програмі СПУ-СелПУ про "інших" немає й згадки, можна стверджувати про ідентичність їх позиції програмним настановам КПУ і ПСПУ.

Водночас переважна більшість центристських та правих партій висловлюється на користь багатоукладної економіки. Крім того, такі партії та блоки, як "Трудова Україна", ХНС, ПЗУ, ПП-ЛПУ роблять особливий наголос на розвитку малого та середнього бізнесу.

Хіба що ліниві не говорять у своїх програмах про необхідність зниження податків та важливість підтримки національного товаровиробника.

Першу проблему обминули у своїх програмах лише ХДПУ, Партія духовного, економічного і соціального прогресу (ПДЕСП) і ВПТ, другу проблему — ПЗУ, об'єднання "Європейський вибір України" (блок Ліберально-демократичної партії України та Української селянської демократичної партії), а також вже згадувана ПДЕСП.

За націоналізацію вже приватизованого майна висловились ліві партії (ПСПУ, КПУ, СПУ-СелПУ), а також лівоцентристська "Трудова Україна" (частково — тих об'єктів, від яких залежить національна безпека країни).

Водночас та ж "Трудова Україна" разом з центристами СДПУ(о), НДП, "Громадою", правоцентристським НРУ та правою РХП висловилась за необхідність проведення "прозорої приватизації", а Соціально-ліберальне об'єднання (СЛОн) — за приватизацію грошову.

Певним водорозділом між лівими та "іншим світом" є проблема іноземних інвестицій в економіку України. Якщо ліві їх однозначно відкидають, то центристські СДПУ(о), НДП, АПУ (Аграрна партія України), ПЗУ, правоцент-ристські НРУ, "Європейський вибір України", а також РХП висловились за необхідність таких інвестицій для розвиткунаціональної економіки. При цьому об'єднані соціал-демократи зробили особливий наголос на інноваційних інвестиціях, спрямованих на запровадження нових технологій та виробництв.

За введення фіксованих цін на енергоносії та товари першої необхідності висловились ПСПУ і КПУ.

Решта політичних партій виступає за використання не директивних, а економічних методів господарювання.

Проблеми корпоратизації власності знайшли своє відображення в програмах НДП, ПЗУ, НРУ і РХП, а необхідність легалізації тіньового капіталу — в програмах "Громади", НДП, ПП-ЛПУ, НРУ і певною мірою СПУ (остання хоче вивести підприємства з тіньової економіки).

Питання роботи аграрного сектора української економіки тією чи іншою мірою розглядаються в програмах більшості партій. Здебільшого йдеться про необхідність пільгового кредитування та еквівалентності цін на промислову та сільськогосподарську продукцію.

Ліві — ПСПУ, КПУ, СПУ-СелПУ говорять переважно про підтримку колективних сільськогосподарських підприємств.

АПУ — переконує в необхідності введення єдиного податку на землю, "Трудова Україна" — висловлюється за паювання землі та підтримку кооперативів. АПУ, СДПУ(о) і НДП — вважають за необхідне встановити ціновий баланс між містом і селом, ХНС — на перший план ставить фермерство, а УНА — "захист села від "реформаторів".

НРУ, "Європейський вибір України" і НДЕСП також мають у своїх програмах розділи, в яких підтримується аграрний сектор економіки України.

Але ключовим питанням для села, безумовно, є проблема власності на землю.

Проти створення ринку землі висловились ПСПУ, КПУ, СПУ-СелПУ і "Трудова Україна". За — НДП, "Європейський вибір України", НРУ, РХП, УНА, СЛОн.

Решта політичних партій обминула це питання у своїх програмних документах.

Наостанок варто закцентувати на пропозиціях СЛОна, ПЗУ і "Європейського вибору" виключити з бюджету дотації збитковим державним підприємствам, а відтак — і змінити їх форми власності.

Ефективне використання транспортного потенціалу України (транзитні перевезення тощо) піднімають у своїх передвиборних програмах СПУ, "Громада", НДП, ПЗУ. Остання з цих партій слушно наголошує на необхідності розвитку туристичного бізнесу, для чого потрібно розвивати телекомунікації, системи зв'язку, готельне господарство та ін. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС