Главная  - Менеджмент  - Книги  - Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Не обминули політичні партії у своїх програмах і питання державного будівництва.

Однозначно заявила КПУ щодо радикальних змін у Конституції в разі приходу до влади на парламентських виборах, з певними обмовками натякнула про це і СПУ.

Коли говориться про можливі конституційні зміни, мається на увазі не тільки зміна суспільно-політичного устрою, про що мріють ліві (ПСПУ, КПУ, СПУ), а й черговий перерозподіл влади між гілками влади.

Зокрема, ПСПУ виступає за ліквідацію посади президента взагалі. За обмеження повноважень президента висловлюються СПУ, "Громада" і ПДЕСП. В разі реалізації цих планів форма правління в Україні має перетворитися з президентсько-парламентської на парламентську (ПСПУ) або на парламентсько-президентську (СПУ, "Громада", ПДЕСП).

Проблема перерозподілу влади між центром та регіонами присутня в програмах кількох партій.

У загальних рисах готові надати регіонам більші права ПСПУ, КПУ, СПУ-СелПУ — з передачею всієї повноти влади радам.

За розширення прав регіонів виступають ПЗУ, НДП, ПРВУ, ПП-ЛПУ, "Європейський вибір", СЛОн. Ці партії насамперед мають на увазі розширення повноважень місцевої влади в економічній та фінансовій сфері.

Велика кількість передвиборних програм містить питання реорганізації державного апарату та скорочення видатків на його утримання. Ці питання присутні у програмах КПУ, НДП, ХНС, ПЗУ, ПП-ЛПУ, "Європейського вибору", НРУ, РХП, "Національного фронту", УНА.

Дуже важливою є проблема методів управління суспільством, зокрема такою формою його організації, як держава.

За перехід до функціонального управління висловились у своїх передвиборних програмах "Громада" і "Європейський вибір", за ефективне управління — "Трудова Україна".

Просто змінити діючий механізм управління прагне ПСПУ, поєднати директивне й індикативне управління КПУ, а координаційно-індикативне управління суспільством має намір запровадити СПУ.

Проблеми боротьби з корупцією, розкраданням державної власності гостро ставлять у своїх передвиборних документах ПСПУ, КПУ, СПУ-СелПУ,

"Громада", ВПТ, СДПУ (о), НДП, ХНС, ПЗУ, НРУ, УНА, СЛОн.

Питаннями реорганізації так званих силових структур переймаються НДП (скорочення служби в армії до 1,5 року та поступовий перехід на контрактну систему), ПЗУ, УНА і СЛОн (професіоналізм армії) та ПДЕСП (робить наголос на реорганізації спецслужб). А проблеми забезпечення армії новою технікою та соціального захисту військових ставлять у своїх програмах насамперед ПСПУ (забезпечення офіцерів житлом та пайками) і СПУ (соціальний захист взагалі).

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ

Питання національної безпеки тією чи іншою мірою порушуються у 47,6 % передвиборних партійних програм.

Зокрема, військовою безпекою опікуються КПУ, "Громада", ХНС, НРУ.

Питання економічної безпеки є актуальними для "Трудової України",

СДПУ(о), ПЗУ, ПДЕСП, НРУ, а енергетична безпека в полі зору ПЗУ, ПДЕСП, НРУ і "Національного фронту".

Інформаційна безпека згадується в партійних документах НРУ, безпека людини — СДПУ(о), а екологічна безпека — ПЗУ і НРУ.

Зовнішньо-політичну орієнтацію на Європу та світове співтовариство декларують у своїх програмах НРУ і РХП, а орієнтацію на СНД і Росію — ПСПУ, КПУ, СПУ, "Трудова Україна", СЛОн. Особливий наголос на співробітництві з Росією в економічній галузі роблять також СДПУ(о) і ПРВУ.

Що стосується НАТО, то за реалізацію програми "Партнерство заради миру" висловились "Громада", НДП, ПЗУ і НРУ, а категорично проти — КПУ і "Трудова Україна".

Решта політичних партій та блоків обійшла ці питання у своїх передвиборних документах.

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ

Навряд чи можна спрогнозувати повну залежність політичної поведінки українських партій та блоків від базових параметрів їхніх передвиборних програм, чимало з яких мають дуже багато спільних ідей та тез. З певною мірою достовірності можна говорити лише про основні ідеологічні настанови того чи іншого сегмента національної політичної еліти, згуртованої під партійними знаменами (програмами) та штандартами (пропагандистськими матеріалами). Але в цьому контексті не варто забувати, що українське суспільство перебуває лише на початку становлення партійно-політичної системи демократичного зразка, а членство окремих політиків у тій чи іншій партії, а тим більше передвиборному блоці має ситуаційний характер, зумовлений не стільки вірністю певним ідеологемам, скільки психологічними симпатіями і міжособистісними зв'язками між окремими суб'єктами політики.

29 грудня 1997 року

Сектор ситуаційного аналізу відділу суспільно-політичного аналізу Управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС