Главная  - Финансы  - Книги  - Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ВСТУП

Становлення й розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно ускладнюється чи навіть стає неможливою без попередньо розробленого бізнес-плану. цей письмовий документ є не лише дійовим важелем управління фірмою (підприємницькою діяльністю), а й засобом необхідного зовнішнього фінансування для започаткування нового або розширення діючого бізнесу.

Саме цим пояснюється доцільність внесення до навчальних планів магістерських програм усіх фахових спрямувань дисципліни «Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування». Головними завданнями цієї дисципліни є: 1) з’ясування сутності, цілей, загальноприйнятих логіки й методології розробки бізнес-плану; 2) детальна характеристика структури та змісту бізнес-плану; 3) висвітлення найчастіше застосовуваних у практиці господарювання методів складання окремих розділів бізнес-плану; 4) доведення доцільності й обов’язковості використання бізнес-планів як надійного фінансово-економічного інструменту розвитку й підвищення ефективності всіх сфер сучасного бізнесу.

Досягненню мети та розв’язанню головних завдань курсу підпорядковані логіка його вивчення й типова програма. Відповідно до типової програми курсу «Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування» підготовлено й пропонований навчальний посібник для слухачів магістерських програм різних фахових спрямувань економічних вузів і факультетів та практичних працівників — підприємців (керівників, менеджерів).

Перша частина посібника розглядає загальні характеристики бізнес-плану; його сутність, роль у ринковій системі господарювання, підготовчу стадію розробки, структурну побудову, логіку складання та оформлення. Особлива увага приділяється створенню інформаційного поля для бізнес-плану, традиційній методології формування й виокремлення етапів його складання.

Другу частину присвячено докладному висвітленню змісту і конкретної технології розробки окремих розділів бізнес-плану, зокрема: 1) галузь, фірма та її продукція; 2) дослідження ринку; 3) маркетинг-план; 4) виробничий план; 5) організаційний план; 6) оцінка ризиків; 7) фінансовий план. Найглибше опрацьовано питання маркетингового і фінансового планів.

Третю частину становить комплекс питань, зв’язаних з презентацією бізнес-плану (цілі, завдання, зміст, засоби підвищення ефективності). у четвертій частині наведено практичні приклади бізнес-планів, які підготовлені магістрантами кафедри економіки під­приємств КНЕУ та опрацьовані для оприлюднення одним з авторів навчального посібника.

На початку кожного розділу навчального посібника визначено його навчальні цілі, а також ключові терміни й поняття, які належить зрозуміти та засвоїти в першу чергу. Для наближення навчального матеріалу до конкретних деталей підприємницької діяльності у кількох розділах (з четвертого по дев’ятий включно) подано орієнтовний перелік питань, на які необхідно відповісти в процесі розробки відповідних розділів бізнес-плану. Наведене після кожного розділу коротке резюме дає змогу швидше зрозуміти та грунтовніше засвоїти ключові питання цього важливого навчального курсу. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС