Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г

Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» /

С 48 Уклад. М. Г. Гребньов. — К.: КНЕУ, 2003. — 80 с.

ISBN 966–574–508–5

Зважаючи на те, що теорія маркетингу зі своєю термінологією все ширше застосовується в науці та практиці, у даному словнику зібрано найуживанішу лексику маркетингу.

Словник ключових термінів розрахований на широке коло читачів, насамперед студентів, аспірантів економічних вищих навчальних закладів, працівників підприємств та організацій. Також він стане в пригоді під час вивчення курсу «Маркетинг».

З огляду на те, що останнім часом теорія маркетингу набуває все більшого поширення у виробничій практиці, пропонуємо для майбутніх фахівців найуживанішу лексику цієї науки.

Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» призначено для широкого кола читачів, насамперед студентів, аспірантів економічних вищих навчальних закладів, маркетологів підприємств і орга­нізацій.

Мета словника — допомогти читачеві скласти загальне уявлення про мову маркетингу, без оволодіння якою не зможе досягти успіху сучасний підприємець, маркетолог, менеджер.

Цей словник також стане в пригоді під час вивчення курсу «Маркетинг».ЗМІСТ


Впливова особа
Літера "А "
Агент
Агент виготовлювача
Агент збутовий
Агент промисловий
Агентство з надання маркетингових послуг
Агрегація ринку
Адаптація до ринку
Адаптація комунікації
Адаптація товару
Ажіотаж
Аналіз бізнесу-портфеля
Аналіз конкурентів
Аналіз споживчої цінності
Атака
Атмосфера
Аукціон
Літера "Б "
Багатомарочний підхід
Бажаний колектив
Бажані товари
База даних про покупців
Базисний аналіз
Баланс
Бізнес-портфель
Біржа бартерна
Біржа товарна
Біржа
Брокер
Літера "В "
«Важкі діти»
Валові витрати
Валютний контроль
Вартісний аналіз
Вертикальна маркетингова система (ВМС)
Вибір постачальника
Вибір цільових ринків
Вибірка
Вибірна увага
Вибірне спотворення
Вибірний попит
Вимірність
Винагороди постійним клієнтам
Винахід
Винахід новинки
Випереджальні індикатори
Витрати маркетингу
Відбір ідей
Відбір цільових сегментів ринку
Відкрите питання
Внутрішній аудит
Внутрішній маркетинг
Внутрішня служба збуту
Літера "Г "
Геодемографія
Глибина номенклатури товарів (глибина товарної номенклатури)
«Глибина» ринку
Глобальна галузь промисловості
Глобальна організація
Глобальна фірма
Глобальний маркетинг
Горизонтальні маркетингові системи
Літера "Д "
Двосторонній маркетинг
Девіз
Демаркетинг
Демографія
Диверсифікація багатогалузева
Диверсифікація горизонтальна
Диверсифікація діяльності лізингових компаній
Диверсифікація експорту
Диверсифікація конгломератна
Диверсифікація концентрична
Диверсифікація ліквідності
Диверсифікованість
Дистриб’ютор
Диференціація продукції
Диференціація товарна
Диференціація цінова
Диференційований маркетинг
Диференціювання цін
«Дійні корови»
Діяльність маркетингова
Діяльність маркетингової служби
Довжина каналу товароруху
Договір консигнації
Договір комісії
Договір постачання
Допоміжні матеріали і послуги
Дослідження маркетингу
Дослідження польове
Дослідження попиту
Дослідження причинно-наслідкових зв’язків
Дослідження ринків збуту
Дослідження ринку
Доступність
Думка
Літера "Е "
Економічне середовище
Економічний аналіз
Ексклюзивний розподіл
Експеримент
Експорт
Експортний відділ
Еластичність пропонування за цінами
Ембарго
Етап виведення на ринок
Етап занепаду
Етап зрілості
Етап зростання
Етичні мотиви повідомлення
Літера "Ж,З "
Життєвий цикл товару (ЖЦТ)
Загальний опис потреби
Задоволення споживача
Закони Енгеля
Закриті питання
Закупівельний комітет
Залік
Заліки на стимулювання збуту
Запас підготовлений
Запас резервний
Запас страховий
Запас товарний
Запас утворених товарів
Запаси матеріальні
Запаси товарів (товарні запаси)
Запит пропозицій
Запити
Заплановане застарівання
Засвоєння
Засоби масової інформації
Захоплення
Збут інтенсивний
Збут націлений
Збут непрямий
Збут продукції
Збут прямий
Збут селективний (вибірковий)
Звичайна товарна закупівля
Звична купівельна поведінка
Звіт про результати господарської діяльності (звіт про прибутки і збитки, або звіт про прибуток)
«Зірки»
Змінена повторна закупівля
Змінні витрати
Знак фірмовий
Значущість
Знижка
Знижка за кількість товару, що закуповується
Знижка за оплату готівкою
«Зняття вершків»
Зовнішній аудит
Зовнішня служба збуту
Зрілість (стабілізація)
Зустрічна (компенсаційна) торгівля
Літера "І "
Ідея товару
Імідж марки
Імідж товару
Імідж товару (послуги) підприємства
Інвайронменталізм
Індивідуальний маркетинг
Індустрія
Ініціатор
Інноваційний маркетинг
Інноваційний потенціал
Інноваційний процес
Інновація
Інтегроване управління товарорухом
Інтегрований прямий маркетинг
Інтегровані маркетингові комунікації
Інтенсивний розподіл
Інтерактивний маркетинг
Інтернет
Інформативна реклама
Інформація внутрішньофірмової звітності
Інфраструктура
Інфраструктура виробнича
Інфраструктура ринку
Літера "К "
Канал збуту
Канал нульового рівня
Канал прямого маркетингу
Канал розповсюдження
Канал розподілу (маркетинговий канал)
Канал товароруху дворівневий
Канали неособистої комунікації
Канали особистої комунікації
Канали розподілу
Канали розподілу непрямі
Канали розподілу прямі
Канали розподілу товару
Капітал торгової марки
Капітальне майно
Карти-схеми сприйняття
Кваліфікований ринок
Квота
Керована вертикальна маркетингова система
Керування за контрактом
Керування запасами
Керування маркетингом
Керування продуктом
Керування якістю продукції
Кількісне дослідження
Клуб-склади або клуб оптовиків
Ключові чинники успіху
Командна торгівля
Комбіновані маркетингові системи
Комерціалізація
Комерційні інтерактивні служби
Комівояжер
Компанії з організації товароруху
Компанія, орієнтована на конкурентів,
Компанія, орієнтована на ринок,
Компанія, орієнтована на споживача,
Компанія, що обслуговує ринкову нішу,
Компанія-послідовник
Комплекс просування
Комплексна закупівля
Комплексне керування якістю
Комунікація маркетингова
Конкурентна перевага
Конкурентні стратегії
Конкуренція монополістична
Конкуренція недосконала
Конкуренція нецінова
Конкуренція нечесна
Конкуренція олігополістична
Конкуренція предметна
Конкуренція функціональна
Конкурси, лотереї і гра
Консьюмеризм
Контакт
Контактна аудиторія
Контроль маркетингу
Конфлікт
Конфлікт всередині каналу розподілу
Конфлікт по вертикалі
Конфлікт по горизонталі
Конфлікт функціональний
Концентрований маркетинг
Концепція вдосконалення виробництва
Концепція вдосконалення товару
Концепція збуту
Концепція інтенсифікації комерційних зусиль
Концепція маркетингу
Концепція соціально-етичного маркетингу
Концепція товару
Кон’юнктура ринку
Корисні товари
Корпоративне ліцензування
Крамниця-демонстраційний зал, що торгує за каталогами
Крамниця зі зниженими цінами
Крамниця товарів повсякденного попиту
Крива досвіду
Кругообіг роздрібної торгівлі
Культура
Купівельна поведінка
Купони
Літера "Л "
Лідер ринку
Ліцензійна марка
Ліцензування
Літера "М "
Макросередовище
Макроструктура ринку
Марка
Марка виробника (національна марка)
Маркетинг
Маркетинг відносин
Маркетинг внутрішній
Маркетинг диференційований
Маркетинг експортний
Маркетинг з усвідомленням своєї місії
Маркетинг за видами товарів і послуг (нетоварний маркетинг)
Маркетинг завойовницький
Маркетинг інтенсивний
Маркетинг конверсійний
Маркетинг масовий
Маркетинг міжнародний
Маркетинг на рівні ринкових ніш
Маркетинг науково-технічний
Маркетинг недиференцій ований
Маркетинг одноступінчастий
Маркетинг пасивний
Маркетинг підтримувальний
Маркетинг пробний
Маркетинг промисловий
Маркетинг прямих інвестицій
Маркетинг розвиваючий
Маркетинг стимулюючий
Маркетинг товарно-диференційований
Маркетинг цільовий
Маркетинг ціннісних переваг
Маркетинг ціновий
Маркетинг, орієнтований на споживача
Маркетингова інформаційна система (МІС)
Маркетингова можливість фірми
Маркетингова петля якості
Маркетингова ревізія
Маркетингове мікросередовище
Маркетингове середовище
Маркетингове середовище фірми
Маркетинговий аудит
Маркетинговий комплекс
Маркетингові дослідження
Маркетингові посередники
Маркетингові розвідувальні дані
Маркетингу плани
Маркетингу принципи
Маркетингу програма
Маркетингу тактика
Маркетингу функції
Маркування вантажів
Масова індустрія
Масовий маркетинг
Матеріали і комплектувальні вироби
Матриця зростання/частка ринку
Менеджер з виробництва
Менеджер з маркетингу
Менеджер з продажу
Менеджер з реклами
Менеджмент служби збуту
Мета реклами
Метод конкурентного паритету
Метод моделювання ринку
Метод обчислення індексу чинників збуту
Метод розрахунку в процентах до суми продажу
Метод розрахунку від готівкових коштів
Метод ціноутворення «собівартість плюс надбавка»
Міжнародний відділ
Міжринкова сегментація
Мікромаркетинг
Мікросередовище
Мікроструктура ринку
Мода
Монополістична конкуренція
Літера "Н "
Нагадувальна реклама
Надбавка за кількість
Насичення товарного асортименту
Науково-технічне середовище
Невіддільність послуг
Невпевнена купівельна поведінка
Недиференційований маркетинг
Недовговічність послуг
Неоднозначне позиціонування
Неповноцінні товари
Непостійність якості послуг
Нетарифні торгові бар’єри
Нова закупівля
Новачок ринкових ніш
Норма запасу
Носії реклами
Літера "О "
Обмін
Образ життя
Огляд плану маркетингових заходів
Однобічне позиціонування
Одночасне обслуговування кількох ніш
Олігополістична конкуренція
Операція
Описове дослідження
Опитування
Оптовики з обмеженим циклом обслуговування
Оптовики з повним циклом обслуговування
Оптовики, що торгують за готівковий розрахунок і без доставки товару
Особи впливові
Особи, що ухвалюють рішення
Особистий продаж
Оцінювання варіантів
Оцінювання ефективності роботи постачальника
Оцінювання характеристик товару
Літера "П "
Паблік рилейшнз
Паралельне розроблення товару
«Парасолька цін»
Первинні дані
Переконлива реклама
Підготовка до контакту
Підрядне виробництво
Підхід за рівнем трудомісткості
Пізнавальний (когнітивний) дисонанс
Побічні продукти виробництва
Поверхове позиціонування
Повна цінність споживача
Повторні дані
Погляди
Подолання розбіжностей
Позиціонування товару на ринку
Позиція товару
Поінформований маркетинг
Покупець
Політичне середовище
Попит ажіотажний
Попит бажаний
Попит вторинний
Попит громадський
Попит еластичний
Попит залежний
Попит кінцевий
Попит надмірний
Попит негативний
Попит нееластичний
Попит незадоволений
Попит незалежний
Попит нераціональний (ірраціональний)
Попит нерегулярний
Попит нульовий
Попит оптимальний (повний)
Попит первинний
Попит підвищений
Попит платоспроможний
Попит повноцінний
Попит похідний (сполучений)
Попит прихований
Попит споживачів
Попит стимулювальний
Попит сукупний
Попит, що падає
Послідовне розроблення товару
Послуга
Послуги виробничі
Послуги матеріальні
Послуги на світовому ринку
Послуги з післяпродажної підтримки товару
Послуги торгові
Постачальники
Постійні витрати
Потреба
Пошу к інформації
Пошук покупця
Пошук постачальників
Пошукова купівельна поведінка
Пошукове дослідження
Презентація
Премії
Претендент на лідерство
Приватна марка (посередницька, дилерська, магазинна марка)
Придатність
Природне середовище
Пробний маркетинг
Прогнозування
Проект ринкової стратегії
Промоушн
Проникнення на ринок
Пропаганда
Пропозиція продажу, розрахована на емоційний вплив
Пропозиція про часткове відшкодування витрат
Процес купівлі підприємством-покупцем
Процес продажу
Процес сприйняття
Прямий маркетинг
Прямий поштовий маркетинг
Психографіка
Психографічна сегментація
Літера "Р "
Раціональні мотиви
Реакція на купівлю
Реалізація маркетингу
Реклама
Реклама безпосередня
Реклама в пресі
Реклама внутрішньофірмова
Реклама для професіоналів
Реклама для споживача
Реклама друкована
Реклама з метою розширеннязбуту
Реклама зовнішньоторговельна
Реклама зовнішня
Реклама інституційна
Реклама інформативна
Реклама кооперативна
Реклама на місці продажу товарів
Реклама на транспорті
Реклама непряма
Реклама переконувальна
Реклама підкріплювальна
Реклама підтримувальна
Реклама порівняльна
Реклама престижна, або фірмова
Реклама телевізійна
Реклама торгова
Рекламні сувеніри
Ремаркетинг
Референт рекламний
Референтні групи
Ринкова стратегія
Ринковий послідовник
Ринковий претенден т
Ринок
Ринок активний
Ринок аукціонний
Ринок відкритий
Ринок вільний і відкритий
Ринок внутрішній
Ринок вторинний
Ринок двосторонній
Ринок двоярусний
Ринок державних установ
Ринок дилерів
Ринок другорядний
Ринок з недостатнім попитом
Ринок закритий
Ринок змішаний
Ринок інвертний
Ринок інжинірингових послуг
Ринок млявий
Ринок подвійного аукціону
Ринок покупця
Ринок посередників
Ринок потенційний
Ринок продавця
Ринок реального товару
Ринок регіональний
Ринок споживчий
Ринок, що обслуговується
Рівень товаророзподілу
Річний план
Рішення про купівлю
Роздрібні крамниці, що торгують за готівковий розрахунок і без доставки
Роздрібні торговельні підприємства з обмеженим обслуговуванням
Роздрібні торговельні підприємства з повним обслуговуванням
Роздрібні торговельні підприємства самообслуговування
Розповсюдження зразків
Розповсюдження товару в незмінному вигляді
Розрахунок ціни за методом «прямі витрати плюс прибуток»
Розрахунок ціни на підставі принципу беззбитковості
Розроблення нових товарів
Розширення асортименту
Розширення марки
Розширення меж використання марки
Розширення меж ринку
Розширення сімейства марки
Роль людини
Літера "С "
Самосприйняття
Сегмент ринку
Сегментація ринку
Сегментований маркетинг
Сегментування за географічним принципом
Сегментування за демографічним принципом
Сегментування за мотивами для здійснення купівлі або використання товару
Сегментування за ознакою статі
Сегментування за поведінковим принципом
Сегментування за рівнем прибутків
Сегментування на підставі врахування віку
Сегментування на підставі врахування етапів життєвого циклу
Сегментування на підставі шуканих вигід
Сезонна знижка
Селективний розподіл
Середовище зовнішнє
Сила впливу
Система надання споживчої цінності
Системи даних одного джерела
Складна купівельна поведінка
«Собаки»
Соціально-етичний маркетинг
Спекулятивне позиціонування
Спеціалізована індустрія
Спеціалізована крамниця
Спеціальні заходи
Спільна марка
Спільна підприємницька діяльність
Спільне володіння
Споживча цінність, що надається
Споживчий ринок
Спостереження
Сприйняття
Стан купівельної готовності
Стандартизований маркетинговий комплекс
Статистичний аналіз попиту
Статус
Створення прототипу
Стиль
Стимулювання власного торгового персоналу
Стимулювання збуту
Стимулювання збуту в місцях продажу товару
Стимулювання споживачів
Стимулювання торгівлі
«Сторожі»
Стратегічна група
Стратегічний елемент бізнесу
Стратегічний план
Стратегія залучення споживачів
Стратегія «зняття вершків»
Стратегія марочного спектра
Стратегія міцного впровадження на ринок
Стратегія проштовхування товару
Стратегія створення марок компанії та індивідуальних марок
Стрижнева стратегія
Структура служби збуту, орієнтована на споживача
Субкультура
Сукупна споживча цінність
Сукупний ринковий попит
Сукупні споживчі витрати
Супермаркет
Супровід операції
Суспільні класи
Літера "Т "
Тариф
Телемаркетинг прямого відгуку
Телефонний маркетинг (телемаркетинг)
Територіальна структура служби збуту
Тестування концепції
Тип особистості
Товар
Товар альтернативний
Товар грошовий
Товар довготривалого користування
Товар з підкріпленням
Товар за задумом
Товар ідеальний
Товар короткочасного користування
Товар наявний
Товар-новинка
«Товар-ринок»
Товари взаємозамінні
Товари виробничого призначення
Товари заставні
Товари імпульсивного попиту
Товари обов’язкові
Товари особливого попиту
Товари пасивного попиту
Товари повсякденного попиту
Товари попереднього вибору
Товари престижні
Товари тривалого користування
Товари широкого вжитку
Товарна номенклатура
Товарний асортимент
Товарно-орієнтована структура служби збуту
Товарообмінний залік
Товарорух (маркетингова логістика)
Торги (тендери) міжнародні
Торги відкриті публічні
Торги закриті
Торги негласні
Торгівля
Торгівля внутрішня
Торгівля двостороння
Торгівля зовнішня
Торгівля зустрічна
Торгівля комерційна
Торгівля компенсаційна
Торговельні комплекси
Торговець
Торговець оптовий
Торговий агент
Торгові квоти
Традиційні канали розподілу
Тупикова індустрія
Літера "У "
«Убивця» товарних категорій
Угода торговельна
Угода торговельна пряма
Угода торговельно-посередницька
Угода умовна
Універмаг (універсальний торговельний заклад)
Універсам
Універсам широкого профілю
Унікальне пропонування продажу
Упаковка
Усвідомлення потреби
Успіх комерційний
Установлення дискримінаційних цін
Установлення єдиної ціни з включеними в неї витратами з доставки
Установлення зональних цін
Установлення цін відносно до базисного пункту
Установлення цін для стимулювання збуту
Установлення цін з узяттям на себе витрат з доставки
Установлення цін на додаткові товари
Установлення цін на набір товарів
Установлення цін на обов’язкове обладнання
Установлення цін на побічні продукти виробництва
Установлення цін у межах товарного асортименту
Установлення цін, орієнтованих на цінність
Установлення ціни з урахуванням психології покупця
Установлення ціни ФОБ в місці походження товару
Літера "Ф "
Фінансові посередники
Формула маркетингу
Формулювання напрямів розроблення (ФНР)
Фрагментарна індустрія
Франко-вантаж (ФОБ)
Франко-прикордонна станція
Франко-станція відправлення
Франко-умова
Франчайз
Франчайзіат
Франчайзінг
Функції маркетингу конкретні
Функції ринку
Функціональна знижка (знижка сфері торгівлі)
Літера "Ц "
Цілі виходу на ринок
Цільовий маркетинг
Цільовий ринок
Ціна
Ціна «ФОБ»
Ціна «ФОБ-аеропорт»
Ціна «ФОБ-судно»
Ціна «ФОР»
Ціна «франко»
Ціна «франко-вагон»
Ціна «франко-завод-постачальник»
Ціна «франко-перевізник»
Ціна форвардних угод
Ціни еталонні
Цінова еластичність
Ціноутворення на основі беззбитковості (забезпечення цільового прибутку)
Ціноутворення на основі рівня поточних цін
Ціноутворення на основі цінності товару
Літера "Ч,Ш,Я "
Частота повторення
Чиста конкуренція
Чиста монополія
Чистий прибуток
Чутка і чутки
Широта охоплення
Якісне дослідження
Якість
Якість товару
Ярмарок оптовий


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС