Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Інтегровані маркетингові комунікації

 — концепція, згідно з якою компанія ретельно обмірковує і координує роботу своїх численних каналів комунікації, рекламу в засобах масової інформації, особистий продаж, стимулювання збуту, пропаганду, прямий маркетинг, упаковку товару та ін. Це робиться з метою вироблення чіткого, послідовного і переконливого уявлення про компанію і її товари.

Інтенсивний розподіл

 — розміщення товару в максимально можливій кількості торговельних точок.

Інтерактивний маркетинг

 — форма прямого маркетингу, здійснювана за допомогою інтерактивних послуг комп’ютерного зв’язку в оперативному режимі. Це двоспрямована електронна система, яка зв’язує покупця і продавця.

Інтернет

 — глобальна комп’ютерна мережа, яка з’єднує ком­п’ютери за наявності відповідного програмного забезпечення і модема (прилад для передавання даних телефонними лініями), завдяки чому користувачі можуть отримувати і відправляти інформацію, спілкуватися між собою віртуально.

Інформативна реклама

 — реклама, яку застосовують для повідомлення споживачів про новий товар або про нову особливість товару, а також для формування первинного попиту.

Інформація внутрішньофірмової звітності

 — інформація, яку збирають із внутрішніх джерел компанії. І. в. з. призначена для оцінювання ефективності маркетингової діяльності, а також для виявлення проблем і можливостей маркетингу.

Інфраструктура

 — група галузей народного господарства, що забезпечує обмін діяльністю в суспільному виробництві. Складається з господарських самостійних ланок, що не входять до складу виробничих підрозділів.

Інфраструктура виробнича

 — галузі й підгалузі, що забезпечують функціонування промисловості і сільського господарства. Містить у собі транспортне господарство, лінії електропередач, трубопроводи і продуктопроводи, водопостачання, засоби інформації і зв’язку, організації і фірми, які надають виробництву послуги технологічного й дослідного характеру.

Інфраструктура ринку

 — установи, фірми, компанії всіх видів власності, що забезпечують взаємодію між об’єктами ринкових відносин. І. р. товарного включає підприємства оптової і роздрібної торгівлі, аукціони, ярмарки, товарні біржі, торговельні доми, посередницькі фірми, системи зв’язку, спеціальні державні органи регулювання ринку (антимонопольний комітет, інспекція з контролю за цінами та ін.). І. р. фінансового включає всю банківську систему, фондові біржі, валютні біржі, брокерські і страхові компанії, аудиторські фірми. І. р. праці включає біржі праці, державні системи обліку попиту на робочу силу, перепідготовку кадрів, регулювання міграції, дотації населенню і т. д. І. р. є частиною ринку послуг. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС