Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Канали розподілу прямі

 — переміщення товарів і послуг від виробника до споживача без використання посередницьких організацій.

Канали розподілу товару

 — сукупність підприємств чи окремих осіб, що беруть на себе або допомагають передавати комусь іншому право власності на конкретний товар чи послугу на їхньому шляху від виробника доспоживача. У галузі маркетингу канал розподілу товару є складником системи товароруху, що охоплює всі основні процеси збутової діяльності підприємства: опрацювання замовлень, підготовку товарів до відвантаження, перевірку якості, складське господарство, транспортні операції тощо.

Капітал торгової марки

 — цінність торгової марки. Визначається тим, наскільки торговій марці довіряє споживач, а також іменним упізнаванням, якістю, в якій споживач упевнений, сильними марочними асоціаціями та іншими активами, такими як патенти, торгові знаки, відносини між каналами розповсюдження.

Капітальне майно

 — товари промислового призначення, які наявні в кінцевому товарі частково. Поділяються на стаціонарні споруди і допоміжне обладнання.

Карти-схеми сприйняття

 — інструмент позиціонування товарів, призначений для наочного зображення близькості між товарами або сегментами, яка вимірюється психологічними чинниками, для оцінювання котрих застосовують метод багатомірного шкалування споживацьких сприйняттів і переваг.

Кваліфікований ринок

 — група покупців, яка виявляє зацікавленість і має прибуток, доступ і право користування стосовно до певного товару або послуги.

Квота

 — кількісна межа, дозволена для ввезення в країну товарів певних категорій. Мета квотування — зберегти незмінним курс іноземної валюти, захистити місцевих виробників і запобігти зростанню безробіття.

Керована вертикальна маркетингова система

 — координує послідовні етапи виробництва і розподілу товарів завдяки величині й потужності одного з учасників системи, а не за допомогою єдиного власника або договірних зобов’язань.

Керування за контрактом

 — спільне підприємство, в якому місцева компанія репрезентує зарубіжній ноу-хау з менеджменту; зарубіжна компанія своєю чергою надає капітал. Місцева компанія експортує не продукцію, а послуги менеджменту.

Керування запасами

 — галузь економічної науки, що розв’я­зує завдання раціональних витрат і поповнення матеріальних ресурсів на різних господарських об’єктах.

Керування маркетингом

 — аналіз, планування, здійснення й контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення таких завдань фірми, як одержання прибутку, збільшення обсягу збуту, розширення ринку.

Керування продуктом

 — метод керування, що передбачає створення спеціальних органів, відповідальних за планування, проектування, виробництво і збут певних видів продукції. Характерний для фірм з великим ступенем диверсифікованості.

Керування ситуаційне

 — прийняття стратегічних рішень у міру виявлення потенційних проблем збуту.

Керування якістю продукції

 — методи й діяльність, використовувані для задоволення вимог до якості продукції.

Кількісне дослідження

 — дослідження, що передбачає одержання інформації від великої кількості покупців поштою або під час особистого інтерв’ю для проведення статистичного аналізу. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС