Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Компанія-послідовник

 — одна з провідних компаній галузі, яка прагне втримати свою частку ринку, не докладаючи для цього надзвичайних зусиль.

Комплекс просування

 — специфічне поєднання реклами, особистого продажу, заходів щодо просування товару і пропаганди, що використовує компанія для досягнення рекламних і маркетингових цілей.

Комплексна закупівля

 — закупівля комплексного розв’язан­ня проблеми, що не потребує прийняття якихось окремих рішень.

Комплексне керування якістю

 — програми, спрямовані на безупинне поліпшення якості товарів, обслуговування і маркетингової діяльності.

Комунікація маркетингова

 — особистий продаж, реклама, включаючи паблік рилейшнз, стимулювання збуту, просування товару на ринку.

Конкурентна перевага

 — перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або ч ерез надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.

Конкурентні стратегії

 — стратегії, які дозволяють компанії посісти міцні позиції в боротьбі з конкурентами і дають найсильнішу з усіх можливих стратегічну перевагу перед конкурентами.

Конкуренція монополістична

 — одна з форм конкуренції на ринку, де безліч покупців і продавців укладають угоди в широкому діапазоні цін. Таку можливість обумовлює здатність продавців запропонувати покупцям різні товари, що різняться один від одного якістю, зовнішнім оформленням, іншими властивостями, а також асортиментом супутніх послуг. Покупці, які бачать цю різницю, готові платити за товари аж до найвищих цін, зафіксованих на ринку.

Конкуренція недосконала

 — конкуренція на ринку, де порушено баланс між продавцями і покупцями, яка призводить до відхилення реальних ринкових цін від цін рівноваги вгору (за нестачі продавців) або вниз (за достатньої кількості продавців і товару).

Конкуренція нецінова

 — суперництво між підприємствами, що випускають аналогічні вироби, не способом маневрування цінами, а за рахунок підвищення якості продукції, оволодіння передовою технологією, удосконалення організації виробництва і керування, використання маркетингу та ін.

Конкуренція нечесна

 — конкуренція, що порушує ділові стандарти, правила і традиції (коли не порушують законів); за дотриманням правил конкуренції можуть стежити ділові асоціації і спеціальні державні органи.

Конкуренція олігополістична

 — форма конкуренції на ринку, який включає невелику кількість продавців, украй чутливих до політики ціноутворення і маркетингової стратегії. Незначна кількість учасників олігополістичного ринку великою мірою обумовлена жорсткими умовами проникнення на такий ринок. Одна з істотних ознак олігополістичного ринку полягає в тому, що його учасники не можуть розраховувати на довгостроковий позитивний результат підвищення цін: конкуренти змусять знизити їх.

Конкуренція предметна

 — різновид товарної конкуренції. Виникає в результаті виготовлення різними підприємствами практично однакових виробів. Різниця між такими виробами у виготовленні, дизайні, упаковці, торгових марках.

Конкуренція «примарна»

 — посилання покупців на низькі ціни конкурентів, яких (цін) не існує.

Конкуренція функціональна

 — різновид товарної конкуренції. Обумовлюється тим, що конкретна потреба може бути задоволена за допомогою виробів-замінників, які називаються функціональними конкурентами. Цей нюанс під час комплексного дослідження ринку потрібно враховувати навіть тоді, коли підприємство виходить на ринок із принципово новим виробом.

Конкурси, лотереї і гра

 — заходи, що їх спеціально вживають для стимулювання збуту, які дають споживачеві шанс випадково або доклавши певних зусиль виграти що-небудь, наприклад, гроші, путівки або товари.

Консьюмеризм

 — організований рух громадян і державних органів, спрямований на підвищення впливу покупців на продавців продукції.

Контакт

 — один з етапів процесу продажу, коли продавець зустрічається з покупцем.

Контактна аудиторія

 — група людей, яка виявляє реальний або потенційний інтерес до компанії і від якої залежить, чи досягне компанія своєї мети.

Контроль маркетингу

 — кількісне визначення й аналіз результатів реалізації маркетингових стратегій і планів, а також здійснення коригуючих дій для досягнення поставлених цілей. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС