Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Конфлікт

 — суперечність між двома чи більше сторонами (особами або групами), коли кожна сторона намагається наполягти на своєму і перешкодити іншій стороні зробити те саме.

Конфлікт всередині каналу розподілу

 — суперечності, що виникають між учасниками каналу з приводу цілей і функцій кожного учасника, а також коли учасники визначають, хто що має робити і за яку винагороду.

Конфлікт по вертикалі

 — конфлікт між підприємствами на різних рівнях збуту.

Конфлікт по горизонталі

 — конфлікт між підприємствами на одному рівні збуту.

Конфлікт функціональний

 — конфлікт, що веде до підвищення ефективності діяльності організації.

Концентрований маркетинг

 — одна зі стратегій охоплення ринку, за якої компанія прагне охопити найбільшу частину одного або кількох субринків.

Концепція вдосконалення виробництва

 — заснована на твердженні, що споживач віддасть перевагу товарам, широко репрезентованим і доступним за ціною; керування маркетингом має бути спрямоване на вдосконалення виробництва, форм і методів збуту.

Концепція вдосконалення товару

 — виходить з того, що споживач віддає перевагу товарам, якість, властивості і характеристики яких постійно поліпшуються, а отже, компанія-виробник має докладати всіх зусиль для вдосконалення своєї продукції.

Концепція збуту

 — напрямок діяльності фірм-виробників товарів, коли вони прагнуть щонайліпше організувати збут продукції.

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль

 — заснована на тому, що споживачі не купуватимуть активно товар, який виробляє дана компанія, якщо не вжити спеціальних заходів щодо просування товару на ринок і широкомасштабного продажу.

Концепція маркетингу

 — філософія керування маркетингом, яка передбачає, що досягнення компанією своїх цілей є результатом визначення потреб і запитів цільових ринків і ефективнішого як порівняти з компаніями-конкурентами задоволення споживача.

Концепція соціально-етичного маркетингу

 — виходить з того, що компанія повинна визначити потреби, запити й інтереси цільових ринків, а потім забезпечити вищу споживчу цінність ефективнішими як порівняти з конкурентами способами, котрі підтримують або поліпшують добробут і клієнта, і всього суспільства загалом.

Концепція товару

 — 1) ідея товару, розроблена і сформульована з погляду значущих для покупця характеристик; 2) концепція, що припускає, що товар має належну якість і помірну ціну, а для досягнення бажаних обсягів продажу товару й одержання очікуваного прибутку фірмі-виробнику потрібні невеликі маркетингові зусилля.

Кон’юнктура ринку

 — соціально-економічні, торговельно-організаційні та інші умови реалізації товарів, що складаються у певний період часу й у конкретному місці (регіоні). Основні з цих умов: грошові доходи споживачів, ціни на товари, обсяг і структура товарних ресурсів, у т. ч. товарних запасів. К. р. конкретного характеризується насамперед збалансованістю попиту та пропонування. Вивчення К. р. характеризується систематичним спостереженням за дійсними і можливими відхиленнями попиту і пропонування товарів. Залежно від цього розрізняють сприятливу і несприятливу К. р.

Корисні товари

 — продукти, які не мають великої привабливості, але можуть бути корисними їхнім споживачам у довгостроковій перспективі.

Користувач

 — людина, яка придбаває і використовує товар або послугу.

Корпоративне ліцензування

 — форма ліцензування, коли фірма орендує корпоративну торгову марку або логотип, що вже здобули популярність в одній з категорій товарів і послуг, а потім вик ористовує її в суміжній категорії.

Крамниця-демонстраційний зал, що торгує за каталогами

 — підприємство роздрібної торгівлі з широкою номенклатурою дорогих ходових марочних товарів за зниженими цінами.

Крамниця зі зниженими цінами

 — підприємство роздрібної торгівлі, яке продає стандартний набір продукції за низькими цінами через низькі націнки і високі обсяги продажу.

Крамниця товарів повсякденного попиту

 — невелика крамниця, розташована поблизу житлового району, яка працює з ранку і допізна без вихідних і пропонує обмежений асортимент ходових товарів повсякденного попиту.

Крива досвіду

 — графічне зображення зниження середніх витрат на одиницю продукції, яке супроводжується нагромадженням виробничого досвіду.

Кругообіг роздрібної торгівлі

 — концепція розвитку роздрібної торгівлі. Вона полягає в тому, що нові роздрібні торговці зазвичай починають свою діяльність з торгових операцій нижчого рівня, котрі характеризуються низьким прибутком і низькою ціною, а згодом включаються в торгові операції з вищими цінами і більшим набором послуг, стаючи, по суті, такими самими традиційними роздрібними торговцями, як і ті, кого вони замінили.

Культура

 — сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством, яка розвивається історично.

Купівельна поведінка

 — поведінка кінцевих споживачів, які придбавають товари і послуги для особистого споживання.

Купони

 — сертифікати, що допомагають заощаджувати гроші під час купівлі певних товарів. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС