Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Пробний маркетинг

 — етап розроблення нового товару, на якому товар і маркетингова програма проходять перевірку в умовах, близьких до ринкових.

Прогнозування

 — методика оцінювання майбутнього попиту на підставі пропозицій про найімовірнішу поведінку покупця за дотримання низки умов у майбутньому.

Проект ринкової стратегії

 — перелік положень, що коротко описують цільовий ринок, спосіб позиціонування товару і величини обсягів продажу, яких планується досягнути за перші кілька років реалізації товару.

Промоушн

 — сприяння продажу, просуванню, збуту. Сейлз промоушн — безпосереднє стимулювання збуту.

Проникнення на ринок

 — 1) процес збільшення обсягів продажу товарів, що вже є на ринках, за рахунок більш активної маркетингової діяльності; 2) установлення фірмою заниженої ціни на новий товар, для того щоб залучити якнайбільше покупців і завоювати велику частку ринку. Ця стратегія виправдана за масштабного виробництва, яке дозволяє компенсувати сукупною величиною прибутку втрати на окремому виробі і робить важкодо­ступним проникнення на ринок дрібних і середніх підприємств з обмеженими фінансовими можливостями. Дана стратегія ефективна за еластичного попиту, а також якщо збільшення масштабів виробництва супроводжується скороченням витрат.

Пропаганда

 — налагодження відносин між компанією і різними контактними аудиторіями за допомогою створення вигідної для компанії репутації, позитивного «корпоративного іміджу», з одного боку, і усуненням або попередженням небажаних чуток, пліток і дій — з другого. До головних інструментів пропаганди належать контакти з пресою, створення репутації товару, корпоративні комунікації, зустрічі представників компанії зі споживачами, консультування.

Пропозиція продажу, розрахована на емоційний вплив

 — нефункціональна характеристика товару або послуги, що викликає у свідомості споживача єдині у своєму роді асоціації.

Пропозиція про часткове відшкодування витрат

 — ідеться про часткове відшкодування витрат, пов’язаних з купівлею товару, споживачеві, який направляє виробнику «підтвердження про купівлю».

Процес купівлі підприємством-покупцем

 — процес при-

йняття рішення, за якого підприємства-покупці визначають потребу в товарах, що придбаваються, і послугах, а також виявляють, оцінюють і здійснюють вибір з числа альтернативних постачальників і марок товару.

Процес продажу

 — сукупність етапів, які торговий агент здійснює під час продажу тієї або тієї продукції або послуг. Сюди відносять пошук і оцінювання покупців, підготовку до контакту, контакт, презентацію і демонстрацію, усунення розбіжностей, укладання операції і супровід операції.

Процес сприйняття

 — розумовий процес, який здійснює мозок людини від моменту, коли вона вперше почула про новинку, до моменту її повного сприйняття.

Пряме інвестування

 — вихід на іноземний ринок через створення складальних або виробничих потужностей за кордоном.

Прямий маркетинг

 — система збуту товарів за допомогою різних засобів реклами, яка передбачає безпосередній контакт зі споживачем і його негайну пряму реакцію.

Прямий поштовий маркетинг

 — включає поштове розсилання листів, рекламних матеріалів, зразків товарів, буклетів та інших «крилатих продавців» потенційним покупцям за адресами зі списків розсилання.

Психографіка

 — техніка, що дозволяє виміряти характеристики образу життя і класифікувати їх; П. розкриває значення основних змінних ДІМ (діяльність, інтереси, думки).

Психографічна сегментація

 — розбивка ринку на різні групи за ознакою належності до певного соціального класу, за стилем життя або особистими характеристиками. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС