Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Літера "Р "

Раціональні мотиви

 — повідомлення, пов’язані з особистою вигодою аудиторії, що показують, як товар може задовольняти потреби покупця. Прикладом Р. м. є реклама, що демонструє якість товару, його економічність, цінність або можливості експлуатації.

Реакція на купівлю

 — етап процесу прийняття рішення про купівлю, на якому споживач здійснює дальші дії після придбання товару, ґрунтуючись на почутті задоволення або незадоволення.

Реалізація маркетингу

 — процес перетворення маркетингових стратегій і планів на маркетингові заходи, спрямовані на досягнення стратегічних маркетингових цілей.

Реклама

 — будь-яка оплачена конкретним спонсором форма неособистого репрезентування і просування ідей, товарів або послуг.

Реклама безпосередня

 — реклама на комерційних умовах, що вказує рекламодавця, прямо виконуючи рекламну функцію стосовно до конкретного товару чи конкретної фірми.

Реклама в пресі

 — рекламна діяльність, заснована на використанні періодичних видань як каналів поширення рекламних звернень. Р. в п.  — один з найпоширеніших і дійових способів рекламної діяльності в міжнародній практиці. Поділяється на два види: пряму рекламу (рекламні звернення) і непряму (різні публікації: статті, репортажі та ін.).

Реклама внутрішньофірмова

 — рекламна діяльність, спрямована на те, щоб наповнити співроб ітників вірою у власне підприємство. Засобами Р. в. є: відповідний рівень організаційної структури підприємства; соціальні пільги для співробітників; фірмова газета; взірцева поведінка керівництва в товаристві.

Реклама для професіоналів

 — рекламна діяльність, розрахована на підприємства і фірми, що виробляють інші товари; на працівників, що відповідають за закупівлю устаткування. Р. д. п. охоплює такі сфери діяльності, як торгівля і промисловість, сільське господарство, побутове обслуговування, охорона здоров’я та ін., в яких є можливості рекомендувати товари промислового призначення і виробничого споживання своїй клієнтурі. На відміну від реклами для споживача, Р. д. п. частіше використовує логічні аргументи і має власні засоби поширення.

Реклама для споживача

 — комерційне повідомлення, адресоване кінцевому і безпосередньому споживачу (населенню), що інформує його про якість і особливі властивості рекламованого товару чи послуги. Р. д. с. широко використовує емоційні способи впливу на покупця, у тому числі на підкіркову свідомість.

Реклама друкована

 — рекламна діяльність, яка ґрунтується на використанні спеціальних друкованих видань: каталогів, проспектів, листівок, буклетів, пам’яток, вкладок.

Реклама з метою розширеннязбуту

 — основна сфера рекламної діяльності, тісно пов’язана з поняттям «маркетинг мікс» — координацією всіх взаємозалежних чинників, що впливають на продаж; базується на глибокому вивченні ринку.

Реклама з метою створення престижу підприємства в суспільстві

 — рекламна діяльність, тісно пов’язана з внутрішньофірмовою рекламою і з використанням таких засобів: контракти з представниками преси; оголошення в пресі, які рекламують не безпосередньо товар, а досягнення підприємства; участь керівників підприємства у суспільному житті країни.

Реклама зовнішньоторговельна

 — реклама на ринках інших країн, що передбачає організацію виставок, рекламний продаж, видання і розповсюдження товаросупроводжувальної літератури, рекламних фільмів.

Реклама зовнішня

 — засіб поширення реклами, що доносить рекламне повідомлення до свідомості споживача за допомогою надрукованих типографським способом плакатів, бігбордів, панно, транспарантів і світлових табло, установлених у місцях найбільш масового перебування людей.

Реклама інституційна

 — реклама з метою поліпшити імідж корпорації, а не продати продукт чи послугу.

Реклама інформативна

 — реклама, за допомогою якої ринок насичується різною інформацією про нові товари чи умови їхньої реалізації. Р. і. використовується на етапі виведення товару на ринок і створення первинного попиту, коли виробнику потрібно поінформувати споживачів про переваги і способи використання нового продукту. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС