Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Реклама кооперативна

 — 1) реклама, оплачувана спільно фірмою-виробником і її збутовими агентами (торговими посередниками), тобто дилерами і виробником; 2) реклама, що фінансується кількома рекламодавцями (загальнонаціональними, локальними).

Реклама на місці продажу товарів

 — вітрини магазинів, вивіски в торговельних залах, упаковки.

Реклама на транспорті

 — поширення реклами з використанням транспортних засобів, на яких розміщують плакати, афіші, малюнки, оголошення. Забезпечує багаторазовість впливу і безперервність вражень від реклами в постійних пасажирів.

Реклама непряма

 — виконання рекламної функції не прямолінійно, а в завуальованій формі, не використовуючи прямих каналів поширення рекламних засобів і не вказуючи безпосередньо рекламодавця.

Реклама переконувальна

 — переконання споживача придбати саме даний виріб, послугу і зробити купівлю, не відкладаючи. Р. п. використовується на етапі зростання життєвого циклу товару, коли перед фірмою постає завдання формування вибіркового попиту.

Реклама підкріплювальна

 — рекламна діяльність, спрямована на те, щоб запевнити покупців у правильності зробленого вибору. У цьому разі в рекламних зверненнях часто фігурують задоволені покупці, які захоплюються тим чи тим товаром. Р. п. використовується на етапах зрілості і відходу з ринку життєвого циклу товару для утримання ринку і утримання споживача у сфері впливу фірми, а також для створення образу фірми.

Реклама підтримувальна

 — комплекс рекламних заходів з метою підтримки попиту на раніше рекламований товар.

Реклама порівняльна

 — пропагування переваг якого-небудь конкретного виробу способом порівняння його характеристик з одним чи кількома іншими виробами в рамках даного товарного класу. Р. п. широко застосовується в таких товарних групах, як автомобілі, шини, зубна паста, дезодоранти тощо.

Реклама престижна, або фірмова

 — реклама переваг фірми, які вигідно відрізняють її від конкурентів. Мета такої реклами — створення серед громадськості і насамперед активних і потенційних покупців привабливого іміджу, реноме, виграшного образу фірми, що викликав би довіру до самої фірми й усіх товарів, які вона випускає.

Реклама телевізійна

 — рекламна діяльність, пов’язана з використанням телебачення. Р. т. дозволяє об’єднувати й ефективно використовувати переваги багатьох засобів реклами. Р. т. відрізняється специфічними умовами передавання рекламної інформації: великою аудиторією, динамічністю, барвистістю, наочністю та ін. За охопленням телеаудиторії можна судити про місткість ринку. Р. т.  — найпоширеніший вид реклами.

Реклама торгова

 — сукупність організаційно-технічних, економічних, естетичних і психологічних засобів і методів, використовуваних для широкого й об’єктивного інформування населення про властивості і якість товарів, розміщення торговельної мережі і форми торгового обслуговування покупців.

Реклама, що нагадує

 — рекламна діяльність, спрямована на утримання завойованих позицій на ринку за допомогою переконання покупця в доцільності й вигідності дальших купівель даного товару. Використовується на етапі зрілості життєвого циклу товару, для того щоб покупці постійно пам’ятали про товар.

Рекламні сувеніри

 — корисні дрібниці з нанесеним на них ім’ям рекламодавця, які безкоштовно вручаються споживачам.

Ремаркетинг

 — маркетинг у ситуації зниження попиту, характерного для всіх видів товарів і будь-якого періоду часу.

Референт рекламний

 — розроблювач первинного письмового варіанта рекламних повідомлень для радіо і телебачення на підставі інформації менеджера з реклами і клієнтів щодо постановки завдань у рекламі товарів чи послуг відповідно до фінансових можливостей клієнтів і особливостей засобів масової інформації.

Референтні групи

 — групи, які є прямими (у разі безпосереднього спілкування) або непрямими об’єктами для порівняння, або зразками для наслідування в процесі формування поглядів або поведінки окремої людини.

Ринкова стратегія

 — сукупність маркетингових заходів, за допомогою яких компанія має намір досягнути запланованих обсягів продажу і прибутку.

Ринковий послідовник

 — фірма, що розвивається, яка прагне втримати свою частку, не «розгойдуючи човен».

Ринковий претенден т

 — фірма, що розвивається, яка активно бореться за збільшення своєї частки на ринку.

Ринок

 — сукупність усіх покупців певного типу товару або послуги, як наявних реально, так і потенційних.

Ринок активний

 — ринок з певного виду цінних паперів чи товарів, які є об’єктами частих і великих угод.

Ринок аукціонний

 — ринок, на якому використовується спосіб продажу товарів, нерухомого й іншого майна, а також цінних паперів з публічних торгів, коли покупцем стає той, хто пропонує за товар найбільшу ціну. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС