Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Ринок відкритий

 — ринок, торгувати на якому можуть усі бажаючі, а ціни визначаються попитом та пропонуванням.

Ринок вільний і відкритий

 — ринок, на якому попит і пропонування нічим не обмежуються і вільно формують ціни (на відміну від контрольованого ринку).

Ринок внутрішній

 — сфера товарного обміну, обмежена державними кордонами; сукупність економічних відносин товаровиробників і споживачів у частині реалізації товару.

Ринок вторинний

 — ринок без посередників, на якому відбуваються операції з купівлі і продажу іноземних боргових зобов’язань і внутрішніх цінних паперів після первинного їхнього випуску на первинний ринок. Кошти від продажу надходять власнику цінного папера (інвестору), а не корпорації чи урядовому органу, що випустив його. За товарних угод Р. в. є в продажу чи перепродажу товарів посередником, а не первинним продавцем.

Ринок двосторонній

 — ринок, на якому ціни покупця і продавця рівні.

Ринок двоярусний

 — валютний ринок з подвійним режимом, на якому один курс валюти є вільним і залежить від дії ринкових сил, а інший — регулюється урядом способом інтервенцій чи контролю.

Ринок державних установ

 — державні установи, що закуповують або орендують товари і послуги, потрібні для здійснення основних функцій керування.

Ринок дилерів

 — частина ринку цінних паперів, рух яких регулюється діяльністю дилерів, що коригують свої цілі відповідно до змін загального попиту і пропонування та оцінюють папери відповідно до портфеля цих паперів, що нагромадились у ньому.

Ринок другорядний

 — стан ринку, коли котируються акції у вторинному обігу.

Ринок з недостатнім попитом

 — активний і конкурентний ринок, на якому поєднуються великий обсяг операцій і вузький розрив між цінами покупця і продавця.

Ринок закритий

 — товарний ринок, де взаємодіють продавці і покупці, пов’язані різними формами некомерційних відносин: юридичною залежністю, системою пайової участі і фінансового контролю, угодами про спеціалізацію і кооперування, спеціальними торгово-економічними, валютно-кредитними, військово-політичними і специфічними договорами, що не мають суто комерційного характеру.

Ринок змішаний

 — ринок, на якому одні ціни підвищуються, інші — знижуються.

Ринок інвертний

 — ринок, на якому ціни на наявний товар вище від котирувань за угодами на термін, а ціни на товари з найближчими термінами постачання вище за ціни далеких позицій.

Ринок інжинірингових послуг

 — загальний обсяг інженерно-консультаційних послуг, наданих на світовому ринку. Його важко оцінити через недосконалість статистичної звітності, бо велика частина цих послуг входить у контракти на створення об’єктів за кордоном, постачання машинно-технічної продукції, у ліцензійні угоди і т. д.

Ринок млявий

 — ринок, на якому укладається відносно мало угод і ціни майже не змінюються.

Ринок некомерційних організацій

 — школи, лікарні, приватні клініки, в’язниці й інші організації, які надають суспільству товари і послуги та користуються його дотаціями.

Ринок подвійного аукціону

 — ринок, де багато і продавців, і покупців, і вони всі можуть виступати в ролі аукціонера (типовий приклад — термінові і фондові біржі США).

Ринок покупця

 — ринок, на якому більше переваг мають покупці і де найбільш активними «діячами ринку» доводиться бути продавцям.

Ринок посередників

 — торгова діяльність організацій, фірм і інших юридичних осіб, що полягає в придбанні товарів і послуг з метою їхнього наступного перепродажу. Предметом продажу є як реальний товар, так і документ на товар і послуги. Організаційно Р. п. функціонує як біржі, аукціони, ярмарки, торги. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС