Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Літера "Ф "

Фінансові посередники

 — банки, кредитні і страхові компанії, а також інші установи, які допомагають фінансувати операції або страхувати від ризиків, пов’язаних з купівлею або продажем товарів.

Формула маркетингу

 — сукупність чотирьох складових маркетингу: ціни, товару, реклами і розміщення.

Формулювання напрямів розроблення (ФНР)

 — формулювання стратегії (пріоритетних напрямів) розроблення, що обґрунтовує вибір пріоритетних напрямів і описує товар/ринки і технологію, на яких потрібно зосередити увагу, і цілі, яких планується досягти.

Фрагментарна індустрія

 — характеризується широкими можливостями для створення конкурентних переваг, при цьому кожна з переваг невелика.

Франко-вантаж (ФОБ)

 — умова доставки товарів автомобільним транспортом, що передбачає включення в їхню вартість витрат з навантаження.

Франко-прикордонна станція

 — вид доставки, за якого виготовлювач зобов’язаний доставити товар до прикордонної станції, сповістити споживача про це і передати йому транспортні й інші документи, передбачені контрактом.

Франко-станція відправлення

 — базисна умова постачання, що визначає порядок постачання й оплати товарів, правову відповідальність сторін, облік у цінах витрат на транспортування, вантажно-розвантажувальних.

Франко-умова

 — умова продажу, відповідно до якої покупець звільняється від безпосередніх витрат з навантаження, транспортування вантажів у зв’язку з тим, що ці витрати включені в ціну товару.

Франчайз

 — ліцензія, право на ведення бізнесу, надані за певну компенсацію.

Франчайзіат

 — маловідома фірма чи дрібний підприємець, що одержали від франчайзера право на діяльність під його товарним знаком і зобов’язуються додержувати запропоновані стандарти якості.

Франчайзінг

 — 1) система передавання урядом приватному підприємству спеціальних прав, привілеїв, за використання яких воно сплачує податок; 2) форма маркетингу чи розподілу товарів, за якої «батьківська» компанія (франчайзер) звичайно надає індивідууму чи компанії (франчайзіату) право на привілей робити бізнес у запропонованій формі протягом певного періоду часу в зазначеному місці.

Функції маркетингу конкретні

 — комплексне дослідження ринку й економічної кон’юнктури, аналіз виробничо-збутових можливостей підприємства, розроблення маркетингової стратегії і програми, проведення товарної, цінової, дистриб’юційної й комунікаційної політики, формування структур маркетингових служб, контроль маркетингової діяльності та оцінка її ефективності.

Функції ринку

 — напрямки і форми впливу ри нку на розвиток народного господарства, підприємств, організацій.

Функціональна знижка (знижка сфері торгівлі)

 — зниження ціни товару, що пропонується продавцями учасникам каналів товароруху, які виконують певні функції, наприклад, продаж товару, його зберігання і ведення обліку.

Функція споживача

 — залежність витрат споживача від його доходу за різних рівнів забезпеченості. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС