Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Літера "Ц "

Цілі виходу на ринок

 — 1) швидке проникнення на новий ринок; 2) одержання максимуму доходу за мінімуму витрат і заданого обсягу реалізовуваного товару.

Цільовий маркетинг

 — напрям зусиль компаній на обслуговування однієї або кількох груп споживачів, відмінних спільністю потреб або характеристик.

Цільовий ринок

 — 1) сукупність покупців, що мають схожі потреби або загальні характеристики, яких компанія збирається обслуговувати; 2) частина кваліфікованого ринку, на який фірма вирішила спрямувати свої дії.

Ціна

 — 1) вираження вартості товару. В основі ціни лежить вартість, але рівень ціни на конкретний товар може відхилятися від неї під впливом попиту і пропонування, монопольного ціно-

утворення та ін.; 2) грошова сума, яку беруть за товар чи послугу, або сума тих цінностей, які споживач віддає в обмін на право володіти або використовувати товар або послугу.

Ціна «ФОБ»

 — контрактна ціна в зовнішньоекономічній діяльності, що включає вартість товару, а також усі витрати експортера з доставки в порт відправлення, включаючи навантаження на борт судна. Ризик випадкової загибелі чи псування товару переходить із продавця на покупця в момент фактичного перетинання товаром поручнів судна в узгодженому сторонами порту навантаження.

Ціна «ФОБ-аеропорт»

 — включає базисну умову постачання ФОБ («вільно в аеропорту»): продавець зобов’язаний поставити товар і передати його повітряному перевізнику в аеропорту, зазначеному покупцем, укласти від імені покупця договір на перевезення; покупець зобов’язаний оплатити перевезення, прийняти товар.

Ціна «ФОБ-судно»

 — включає базисну умову постачання ФОБ («вільно на борту судна»): продавець зобов’язаний за свій рахунок поставити товар на борт судна в узгодженому порту навантаження і вручити покупцю коносамент; покупець фрахтує й оплачує судно, сповіщає продавця про місце й умови навантаження. Ризик псування товару переходить на покупця в момент переходу товару на судно.

Ціна «ФОР»

 — включає базисні умови постачання ФОР («вільно на рейках» чи франко-станція відправлення): продавець за свій рахунок перевозить товар, завантажує у вагони чи здає на станційний склад, передає покупцю транспортні й усі комерційні документи. Покупець оплачує перевезення товару, оформляє всі митні документи, несе відповідальність з ризику псування товару з моменту передачі товару транспортній організації.

Ціна «франко»

 — ціна, в якій ураховані всі витрати з перевезення і страхування товару під час його доставки до визначеного кордону (місця).

Ціна «франко-вагон»

 — ціна, що включає базисні умови постачання продавцем продукції до пункту відправлення вантажу залізничним транспортом: продавець зобов’язаний за свій рахунок замовити вагон і завантажити в нього товар у разі повного заповнення вагона; здати товар на пристанційний склад і одержати про це документ у разі відправлення дрібної партії товару. Усі ризики з моменту передавання вантажу залізниці несе покупець.

Ціна «франко-завод-постачальник»

 — ціна, що включає базисну умову постачання, за якої продавець не несе жодних зобов’я­зань щодо доставки товару покупцеві. Продавець повинний тільки надати товар покупцю в термін і в місці, установлених контрактом, для завантаження товару в надані покупцем транспортні засоби. Покупець несе всі ризики щодо товару з моменту одержання його на складі продавця.

Ціна «франко-кордон»

 — контрактна ціна за зовнішньоекономічної діяльності, що враховує вартість товару, усі витрати з перевезення і страхування товару під час його доставки до відповідного кордону (місця).

Ціна «франко-перевізник»

 — включає базисну умову постачання «вільно в перевізника», за якої продавець зобов’язаний здати товар у розпорядження перевізника в зазначеному покупцем пункті, передати покупцю коносамент чи накладну розписку перевізника, укласти за свій рахунок договір перевезення; покупець оплачує витрати з формування вантажних партій, з вивантаження товару. Навантаження звичайно оплачує продавець.

Ціна форвардних угод

 — різновид цін у ринковій економіці за операцій на біржі.

Ціни еталонні

 — ціни, які відкладаються у свідомості покупців і які є деяким ціновим орієнтиром, коли покупці шукають певний товар.

Цінова еластичність

 — міра чутливості попиту до зміни ціни.

Ціноутворення на основі беззбитковості (забезпечення цільового прибутку)

 — установлення ціни в такий спосіб, щоб покрити витрати виробництва і просування товару; установлення ціни на рівні запланованого прибутку.

Ціноутворення на основі рівня поточних цін

 — установлення ціни насамперед на основі цін конкурентів, а не власних витрат або попиту.

Ціноутворення на основі цінності товару

 — установлення ціни на основі сприйняття цінності товару покупцем, а не витрат продавця. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС