Главная  - Маркетинг  - Книги  - Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
<< Содержание < Предыдущая

Літера "Ч,Ш,Я "

Частота повторення

 — величина, що показує, скільки разів середній представник цільової аудиторії повинен познайомитися з рекламним повідомленням.

Чиста конкуренція

 — має місце на ринку однорідних товарів з великою кількістю покупців і продавців, жоден з яких не має істотного впливу на формування ринкової роботи.

Чиста монополія

 — має місце на ринку одного продавця. Різновидами монополій є урядова монополія, приватна регульована монополія і приватна нерегульована монополія.

Чистий прибуток

 — різниця між прибутками від продажу і всіма витратами.

Чутка і чутки

 — обмін думками про товар між цільовими покуп­цями і їхніми сусідами, друзями, членами сім’ї і співробітниками.

Широта охоплення

 — процент людей, які належать до цільової аудиторії і які мають бути ознайомленні з рекламною компанією за даний проміжок часу.

Якісне дослідження

 — пошукове дослідження, що проводиться з метою виявлення спонук, реакцій і поведінки споживачів. Проведення фокус-груп, інтерв’ю і метод стійких матриць — методи, якими послуговуються в ході цього дослідження.

Якість

 — сукупність властивостей, що визначають ступінь придатності товару для використання його за призначенням. Вибір способу визначення Я. залежить від характеру товару, практики, що склалася в міжнародній торгівлі даним товаром.

Якість товару

 — здатність товару виконувати призначені функції; включає загальну міцність, надійність, точність виготовлення, легкість в експлуатації і ремонті, а також інші важливі властивості.

Ярмарок оптовий

 — форма оптових закупівель і продажу товарів, місце укладання договорів на постачання всіх видів продукції за умов ринкової економіки. У маркетингу — форма просування товару. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС