Главная  - Маркетинг  - Книги  - Маркетинг - Примак Т.О.
Маркетинг - Примак Т.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

1. У чому полягає відмінність між ціноутворенням і ціною?

2. Назвіть варіанти поведінки фірми на ринку. Поясніть, з чим це пов'язано.

3. Поясніть сутність цінової політики фірми. Охарактеризуйте процес встановлення ціни на реалізацію продукції.

4. Як держава встановлює цінові обмеження і з якою метою?

5. Проаналізуйте основні підходи до встановлення ціни на новий товар. Охарактеризуйте кожний з них.

6. Охарактеризуйте кожний з підходів до встановлення ціни на наявні на ринку товари й послуги.

7. Назвіть основні підходи до ціноутворення в межах товарної номенклатури. Охарактеризуйте кожний з них.

8. Які існують підходи до ціноутворення за географічним принципом?

9. Що таке знижки і зарахування? Як вони визначаються? Наведіть приклади.

10. Визначте сутність процесу встановлення цін для стимулювання збуту. Назвіть підходи до встановлення цін.

11. Що таке дискримінаційні ціни і коли їх застосовують?

12. Визначте ціну реалізації арматурних блоків методом середніх витрат плюс прибуток. Витрати виробництва становлять: сировина та матеріали й технічне обслуговування устаткування на одиницю продукції — 100 грн; фонд заробітної плати основних працівників і витрати на електроенергію на одиницю продукції; — 25 грн; накладні витрати — 58 грн на 60 од. продукції; норма прибутку — 20 % загальних витрат.

13. Визначте методом максимізації прибутку ціну реалізації чоловічих костюмів, за якої підприємство отримає максимальний прибуток. За допомогою методів статистичного дослідження виведено таку функцію попиту:

Р = 2500 - 6Ц,

де Ц — ціна костюма за постійних річних витрат 10 тис. гр. од. і змінних витрат 40 гр. од. на одиницю продукції. Побудуйте криву максимізації прибутку.

14. Поясніть сутність методу встановлення ціни на основі торгів.

15. Проаналізуйте сутність методу встановлення ціни за рівнем конкурентоспроможності й методу розрахунку ціни за комерційними умовами. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС