Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Аудит у зарубіжних країнах - Петрик О. А., Фенченко М. Т.
Аудит у зарубіжних країнах - Петрик О. А., Фенченко М. Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ВСТУП

Мета курсу «Аудит у зарубіжних країнах» полягає в тому, щоб дати студентам необхідні теоретичні знання та допомогти набути практичних навичок з аудиту, ознайомити їх з діяльністю міжнародних аудиторських фірм, визначити особливості аудиторської діяльності, професії аудитора та його ролі в зарубіжних країнах (Великобританії, Франції, Німеччині, США та ін.), навчити студентів методично грамотно застосовувати прийоми аудиту на практиці, кваліфіковано складати аудиторський висновок.

Курс «Аудит у зарубіжних країнах» взаємопов’я­заний з такими навчальними дисциплінами, як «Облік у зарубіжних країнах», «Економічний аналіз», «Економіка підприємств», «Статистика», «Теорія ймовірності» та ін.

Посібник включає програму курсу, тексти лекцій до кожної теми, практичні завдання, кейсові завда­ння, списки рекомендованої літератури для поглибленого вивчення конкретних тем дисципліни, тематику рефератів та вимоги до їх написання, критерії оцінки знань студентів, список літератури з курсу в цілому.

Ці матеріали спрямовані на методичне забезпечення всіх форм роботи студентів, пов’язаної з опануванням теоретичного матеріалу, засвоєнням відповідної термінології, ознайомленням з літературними джерелами тощо.

Вступ, розділ 1, 2 (крім тем 7, 8), розділи 3—8 написані О. А. Петрик; тексти лекцій до тем 7, 8 у розділі 2 — М. Т. Фенченко.

  
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС