Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Аудит у зарубіжних країнах - Петрик О. А., Фенченко М. Т.
Аудит у зарубіжних країнах - Петрик О. А., Фенченко М. Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Практичні завдання з курсу «Аудит у зарубіжних країнах» виконуються студентами протягом семестру згідно з програмами курсу з метою закріплення теоретичних знань. Викладачем, який веде практичні заняття, здійснює поточний контроль виконання практичних завдань шляхом перевірки наявності виконаних завдань та індивідуальної співбесіди зі студентом за кожним завданням. Кожне завдання оцінюється окремо відповідно до встановлених критеріїв оцінки.

Виконання практичних завдань має творчий характер. Попередньо студент повинен вивчити відповідні теми за рекомендованою літературою, список якої наведено в кінці цих методичних вказівок.

З незрозумілих питань курсу студент може одержати консультацію викладача дисципліни у відповідні дні, за графіком, установленим кафедрою.

Практичні завданнявиконуються в окремому зошиті або на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Вимоги до оформлення — аналогічні вимогам до оформлення реферату. Кожне завдання повинно мати назву, номер, відповідні пояснення.

Практичні завдання подаються до захисту в систематизованому, охайному вигляді. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС