Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Аудит у зарубіжних країнах - Петрик О. А., Фенченко М. Т.
Аудит у зарубіжних країнах - Петрик О. А., Фенченко М. Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

РОЗДІЛ 4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

Для самостійного вивчення студентами з курсу «Аудит у зарубіжних країнах» шляхом опрацювання спеціальної літератури виносяться такі питання:

 1. Поняття циклів ділової активності.
 2. Події після дати балансу й оцінка їх аудитором.
 3. Аналіз фінансової звітності в процесі аудиторської перевірки.
 4. Аудит циклу закупок.
 5. Аудит процесу виробництва.
 6. Аудит процесу реалізації продукції, послуг.
 7. Аудит рахунків дебіторів, кредиторів та розрахунків з бюджетом.
 8. Аудит капіталу.
 9. Аудит фінансових результатів.
 10. Структура системи внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту підприємства.
 11. Аудит незавершеного виробництва.
 12. Оцінка та довіра аудитора до системи внутрішнього контролю підприємства.
 13. Договір на аудит; його зміст і структура.
 14. Детальна класифікація робочих документів аудитора.
 15. Лист-зобов’язання та його зміст.

Ці питання мають бути опановані студентами поза межами лекційного матеріалу. Формами контролю знань із зазначених питань можуть бути: усне опитування, контрольні роботи, проміжне та підсумкове тестування, написання та захист рефератів, короткі доповіді та презентації.

Додаткові питання для самостійного вивчення, крім зазначених у наведеному переліку, визначаються викладачами, які ведуть лекційні та практичні заняття.

  
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС