Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Аудит у зарубіжних країнах - Петрик О. А., Фенченко М. Т.
Аудит у зарубіжних країнах - Петрик О. А., Фенченко М. Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

РОЗДІЛ 7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Практичні завдання оцінюються за кожною окремою темою в цілому за шкалою 10, 5, 0 балів. На тему «Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах» практичні заняття не виконуються, а проводиться семінарське заняття.

Реферат оцінюється також за шкалою 10, 5, 0 балів

10 балів — виставляється за повне і правильне виконання практичних завдань (реферату) з теми відповідно до встановлених вимог;

5 балів — виставляється у разі допущення неточностей, неповного виконання завдання (реферату);

0 балів — виставляється у разі відсутності або неправильного виконання практичних завдань (реферату).

Загальна максимальна кількість балів, яку студент може отримати за поточний контроль:

  • усні відповіді протягом семестру

та відвідування занять — 15 балів;

  • практичні завдання з тем 2—8 — 55 балів;
  • реферат — 10 балів;
  • результати двох контрольних

робіт (проміжного контролю) — 20 балів;

Усього — 100 балів.

Загальна кількість балів за вивчення курсу за результатами поточного контролю виставляється за 100-бальною шкалою:

Кількість балів

Оцінка

0—45 балів

«незадовільно»

50—60 балів

«задовільно»

70—85 балів

«добре»

90—100 балів

«відмінно»

До заліку (екзамену) допускаються студенти, які отримали загальну кількість балів не менше 60; всі види завдань є обо­в’язковими для виконання. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС