Главная - Менеджмент - Конспекты лекций - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая

4.3. Розробка плану проекту

Планування є особливо важливим у проекті, оскільки проект включає певні дії, які не були зроблені раніше. При розробці плану проекту використовуються результати інших процесів планування для чіткого узгодженого документа, яким можна було б керуватися для управління виконанням проекту і при здійсненні контролю за його виконанням.

Логічна схема планування проекту

Рис. 4.3. Логічна схема планування проекту

Результати інших процесів планування включають як базові документи (наприклад ієрархічна структура робіт) так і допоміжні деталі (наприклад, прогноз про рух грошових коштів).

Інформація з архіву – наприклад інформація про виконання попередніх проектів, або оцінка бази даних.

Організаційна політика- управління якістю, управління персоналом тощо.

Обмеження –чинникі, що обмежують дії команди проекту, наприклад, бюджет, умови контракту тощо.

Допущення - чинники, які для цілей планування розглядаються як істинні, реальні або визначені, наприклад, стороки закінчекння проекту.

Базові процеси планування можуть повторюватися кілька разів протягом однієї фази проекту. Вони включають:

 • планування змісту – це розробка документа про зміст проекту, який буде основою для майбутніх проектних рішень;
 • визначення змісту – поділ основного компоненту проекту на дрібніші, більш керовані компоненти;
 • визначення діяльності – це ідентифікація певних робіт, що мають бути виконані для отримання результатів проекту;
 • завдання послідовності робіт – ідентифікація і документування взаємозв’язків між роботами;
 • оцінка тривалості робіт;
 • розробка календарного плану – аналіз послідовності робіт, тривалості їх та вимог до ресурсів з метою складання календарного плану проекту;
 • планування ресурсів;
 • оцінка вартості ресурсів, необхідних для виконання робіт проекту;
 • визначення бюджету – складання кошторисів по кожній роботі проекту;
 • розробка плану проекту – отримання результатів від інших процесів планування та об’єднання їх в один узгоджений документ.

План проекту використовується з метою:

 • здійснення управління виконанням проекту;
 • документування припущень при плануванні проекту;
 • документування рішень планування з урахуванням обраних альтернатив;
 • полегшення зв’язку між зацікавленими особами;
 • визначення основних режимів перевірки щодо змісту, вартості та часу;
 • забезпечення основи для контролю за виконанням проекту.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Образовательный портал
Правила користування
Продажа баннеров УБС