Главная  - Менеджмент  - Конспекты лекций  - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

4.4. Види та задачі планування

Узагалі задачі планування, що розв’язуються будь-якою організацією можна поділити на довгострокові, середньострокові або короткострокові (оперативні).

Задачі середньострокового планування: Робота за укладеними договорами; незначні варіації виробленої продукції - у рамках наявної технології. Рішення на цьому рівні - формування портфеля договорів, формування субдоговоров, об'ємно-календарне планування, незначні зміни технології, звільнення або наймання робочої сили. Тривалість складає 3-18 місяців.

Задачі короткострокового або оперативного планування це виконання об'ємно-календарних планів, розрахунок фактичної собівартості, моніторинг виробничих графіків. Рішення цього рівня - формування необхідної для щоденної діяльності документації - накази, звіти й ін. Тривалість - від декількох днів до декількох місяців.

Розв’язання названих задач потребує детального опису всіх процесів проекту. Однак слід зазначити, що повний і всебічний опис внутрішніх процесів організації в той же час не дозволяє контролювати повною мірою проекти, що виходять за рамки даної організаційної структури. Наприклад, проект, реалізований із залученням сторонніх організацій, що, у свою чергу, залучають субпідрядників і складає з десятків або навіть сотень операцій, вимагає докладної інформації: що потрібно робити в кожен момент часу і хто саме повинний це робити, паралельно здійснюючи контроль за ходом або завершенням окремих операцій.

Кожен проект по-своєму унікальний. Отже, реалізація проектів пов'язана з високим ступенем невизначеності в оцінках обсягів робіт, тимчасових і вартісних параметрів. Крім того, успішна реалізація проекту в значній мірі залежить від результатів діяльності постачальників і субпідрядників. Не секрет, що керувати проектною діяльністю значно складніше ніж поточним, повторюваним виробництвом . Задачі аналізу стану робіт, виявлення тенденцій витрат бюджету, прогнозування, перепланування, перерозподілу і координації робіт стають не менш важливими, ніж задачі обліку. Причому для прийняття обґрунтованих і оперативних рішень керівництву часто необхідно в короткий термін прорахувати і порівняти кілька варіантів планів. Виявляється, що програмне забезпечення управління ресурсами всього підприємства занадто громіздко і не забезпечує необхідної гнучкості. Крім того, багато спеціалізованих функцій управління проектами і звітності по проектах у ньому просто відсутні.

Сучасна організація може існувати й успішно конкурувати на ринку лише за умови постійного розвитку й адаптації до умов ведення бізнесу. А це означає, що керівництво компанії, під час планування визначеної мети, постійно зіштовхується з відповідними управлінськими проблемами - як спланувати роботи в часі, які будуть потрібні ресурси, скільки ресурсів і коли саме, скільки це буде коштувати, коли відбуватимуться розрахунки з партнерами. Всі ці питання пов'язані з непевністю, що завжди присутня при реалізації проектів.

Аналізуючи роботу будь-якої організації, практично завжди можна виділити два види діяльності, що існують паралельно:

  • здійснення потокових, повторюваних операцій;
  • реалізація проектів, спрямованих на досягнення визначених цілей у рамках тимчасових і бюджетних обмежень.

У сучасній організації важко знайти співробітників, що виконують фіксований обсяг робіт. Поточне робоче завантаження більшості співробітників змінюються в залежності від проектів, у яких вони беруть участь. Будь-яку діяльність потрібно планувати і контролювати.

В той же час, існують області діяльності, де реалізація проектів є основним видом організації робіт (наприклад, будівельна індустрія, унікальне, штучне виробництво, розробка інформаційних систем). Великі проекти можуть плануватися і здійснюватися в рамках декількох організацій.

Точне формулювання цілей і ефективне їхнє досягнення є запорукою успішного розвитку будь-якої компанії. Процвітаюча компанія сьогодні - це компанія, що успішно реалізує проекти.

Проект - засіб, організаційна форма досягнення цілей. Зазвичай, проекти ініціюються усередині компаній, але можуть припускати участь декількох зацікавлених організацій. Для виконання робіт по проекту залучаються виконавці, устаткування і матеріальні ресурси. Проекти, як правило, реалізується в рамках тимчасових і бюджетних обмежень. Проект передбачає наявність плану досягнення поставлених цілей (комплексу робіт). а також наявність системи повноважень і відповідальності за досягнення цілей на чолі з менеджером проекту.

Впровадження єдиної системи планування і управління проектами допоможе істотно підвищити ефективність реалізації проектів.

У основі методів планування і управління проектами лежить припущення, що всю діяльність можна розбити на невеличкі задачи, що піддаються контролю. І тоді усю формальну інформацію, що використовується менеджером, можна звести до інформації про задачі, що необхідно виконати для досягнення поставлених цілей, і ресурси, що будуть потрібні для виконання цих задач. Система управління проектами (УП) містить набір функціональних засобів, що допомагають менеджеру спланувати роботи, отримавши тимчасові, ресурсні та вартісні оцінки для комплексу робіт, а потім, у процесі виконання, відслідковувати хід робіт і коригувати план. Ці методи використовують оцінки необхідних обсягів робіт, і дозволяють менеджеру регулювати виконання робіт у часі, вартість робіт, склад робіт, якість й організаційну структуру виконання.

Система управління проектами являє собою організаційно-технологічний комплекс методичних, технічних, програмних і інформаційних засобів, спрямованих на підтримку і підвищення ефективності процесів планування і реалізації проектів.

Старанно складена інформаційна модель надає керівництву і членам команди можливість приймати прийнятні й обгрунтовані рішення протягом усього проектного циклу.

Інформаційна модель проекту, розроблена на початковій стадії планування, піддається надалі переробці в процесі його реалізації. Таким чином, базові методики календарного планування використовуються протягом усього життєвого циклу проекту.

Основні переваги використання інформаційної системи для управління проектами полягають:

  • у централізованому збереженні інформації по графіку робіт, ресурсам і вартості;
  • можливості швидкого аналізу впливу змін на графік, ресурсному забезпеченні і фінансуванні плану проекту;
  • можливості автоматизованої генерації звітів і графічних діаграм, розробки документації по проекту.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС