Главная - Культурология - Книги - Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
<< Содержание < Предыдущая

Культура Київської Русі

1. Соціально-економічні та історичні умови виникнення держави Київська Русь та її соціокультурних засад.

2. Хрещення Русі і вплив християнства на подальший культурно-історичний розвиток слов’янських народів.

3. Культура Київської Русі як синтез язичництва та візантійського впливу:

а) розвиток писемності в Київській Русі, поширення книжкової культури та освіти. Літописання. Усна народна творчість: билинний епос, думи, кобзарство;

б) стилістичні форми архітектури і мистецтва Київської Русі;

в) розквіт образотворчого мистецтва: давньоруські мозаїки, фрески, книжкова мініатюра, іконопис.

4. Значення культури Київської Русі в становленні і розвитку української культури.

Формування Київської державності. Князі Аскольд і Дір, їхня державотворча діяльність. Об’єднання наддніпрянських племен навколо Києва, північно-західних — навколо Новгорода. Орієнтація наддніпрянських слов’ян на Візантію, новгородських — на скандинавські країни. Князівський побут. Організація князівської влади. Діяльність. Міське облаштування життя. Постаті князів Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира.

Історичні передумови для запровадження християнства в Україні-Русі. Значення прийняття християнства для розвитку культури. Розквіт держави і культури за князювання Ярослава Мудрого. Розвиток писемності. Місіонерська діяльність Кирила і Мефодія. Пам’ятки писемності. Договори князів з греками. «Повість минулих літ» та інші джерела про прийняття християнства. Перший звід законів «Руська правда». Методи гарантування фізичної та економічної безпеки громадян. Відсутність фізичного покарання. Широке практикування економічного відшкодування.

«Ізборник Святослава», «Слово про закон і благодать» Митрополита Іларіона як пам’ятка літературної, філософської, політичної думки, зразок ораторського мистецтва. Оцінка Іларіоном хрещення як здійснення мрії про ідеал. З’єднання в єдине річище кількох могутніх русел культурно-історичної творчості: античної культури, християнства, язичницької культури.

«Повчання дітям» Володимира Мономаха як пам’ятка християнської слов’янської моралі і дидактики. Світська література ХІ—ХІІ ст. «Слово о полку Ігоревім» — визначний твір української і світової культури.

Значення хрещення України-Русі та його вплив на освіту, архітектуру, живопис. Релігійне християнське мистецтво. Будівництво храмів і монастирів. Розвиток монументальної архітектури, скульптури, ювелірного мистецтва, мініатюри, ремесел. Візантійські впливи в мистецтві. Будівництво церкви Іллі, Десятинної, Софійського собору в Києві, Спаського в Чернігові. Софійський собор — національна гордість України. Його монументальні фрески і мозаїки. Богородиця Оранта, церква Архангела Михаїла у Видубичах, Михайлівський Золотоверхий собор. Освіта. Будівництво шкіл. Створення шкіл при церквах. Світська вища школа. Школа для дівчат онуки Ярослава Мудрого Янки.

Іконопис. Ікони візантійського письма. «Богородиця ніжності» (Елеуса), «Велика Панагія», «Ангел Злати власи», святі Сергій і Вакх. Іконописці Києво-Печерської лаври. Майстерня Алімпія. Пам’ятки живопису київської школи. Ремесла, ювелірне мистецтво: золоті намиста, ланцюжки, діадеми.

Музика. Пісні. Танок. Усна народна творчість. Епос. Билини. Церковна музика. Початок української філософії. Мислителі митрополит Іларіон, Климент Смолятич, Кирило Туровський. Зверненість києворуської філософії до людини. Людина і Всесвіт: мікрокосм і макрокосм. Добро і зло. Звичаєве право. Візантійське право. Князівські устави. «Руська правда» як звід законів. Її складові: «Правда Ярослава», «Найдавніша правда», «Правда Ярославичів». Відображення в них ранньофеодальних суспільних відносин.

Розквіт культури Київської Русі. Виникнення культурних центрів. Розвиток ремесел (їх було понад 60), дерев’яного, кам’яного зодчества. Значення культури Київської Русі.

Запитання та завдання для контролю та самоконтролю

 1. Яке соціокультурне значення мало хрещення Київської Русі?
 2. Які основні пам’ятки писемності та літератури Київської Русі?
 3. Які основні духовні цінності слов’ян Київської Русі?
 4. Якою була матеріальна культура Київської Русі? Назвіть основні її види та галузі господарювання.
 5. Які пам’ятки архітектури збереглися в Україні від часів Київської Русі?
 6. Як сформувалася держава Київська Русь? Якою була роль князів Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира, Ярослава Мудрого у цьому процесі?
 7. Якою була система освіти в Київській Русі?
 8. «Слово о полку Ігоревім» — гордість української та світової культури.
 9. Дайте основні характеристики «Повісті минулих літ» Нестора Літописця.

Теми рефератів

 1. Народні традиції, обряди та фольклор східних слов’ян.
 2. Побут і звичаї стародавніх слов’ян.
 3. Відгомін язичництва в українських та російських народних традиціях і святах.
 4. Прийняття християнства і його вплив на культуру Київської Русі.
 5. Особливості давньоруської архітектури (кінець Х—початок ХІІ ст.).
 6. Пам’ятки писемності Київської Русі.
 7. Християнські мотиви в давньоруських мозаїках та фресках.
 8. Мистецтво іконопису та його розвиток у творчості іконописців школи Алімпія.
 9. «Повчання дітям» Володимира Мономаха.
 10. Пам’ятки архітектури Київської Русі.

Література

 1. Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. — М., 1978.
 2. Боровский Я. Е. Мифологический мир древних киевлян. — К., 1982.
 3. Брайчевский М. Ю. Утверждение христианства на Руси. — К., 1989.
 4. Василенко Г. К. Русь. — К., 1990.
 5. Введение христианства на Руси. — М., 1987.
 6. Гордиенко Н. С. Крещение Руси: факты против легенд и мифов. Полемические заметки. — М., 1986.
 7. Греков Б. Д. Киевская Русь. — М., 1953.
 8. Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. — К., 1990.
 9. Древняя русская литература: Хронология. — М., 1988.
 10. Запровадження християнства на Русі. Історичні нариси. — К., 1988.
 11. Історія української культури / За ред І. П. Крип’якевича. — К., 1990.
 12. Історія української культури / За ред. П. Толочка. — К., 2002.
 13. Как была крещена Русь. — М., 1990.
 14. Київська Русь: культура, традиції. — К., 1982.
 15. Котляр Н. Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. — К., 1986.
 16. Культура Древней Руси. — М., 1966.
 17. Культура українського народу: Навч. посібник / За ред. В. М. Русанівського. — К., 1995.
 18. Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и фрески XI—XV вв. — М., 1973.
 19. Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. — Л., 1985.
 20. Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси. — М., 1981.
 21. Мистецтво Київської Русі. — К., 1989.
 22. Полонська-Василенко Н. Д. Історія України: У 2 т. — К., 1993.
 23. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — М., 1983.
 24. Семчишин М. Тисяча років української культури. — К., 1993.
 25. Українська культура. Історія і сучасність: Навч. посібник / За ред. С. О. Черепанової. — Львів, 1994.
 26. Українська культура. Курс лекцій / За ред. Д. Антоновича. — К., 1992.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС