Главная - Культурология - Книги - Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Культура первісної епохи

1. Періодизація і характерні риси первісної епохи. Особливості первісної культури.

2. Матеріальна культура первісного суспільства. Знаряддя та технологія праці. Збиральництво, мисливство. Присвоюючий та продуктивний тип господарства. Виникнення землеробства.

3. Духовна культура первісного суспільства. Мислення. Мова. Знання. Основні первісні вірування: тотемізм, фетишизм, магія, анімізм. Мистецтво. Розвиток мови. Сутність міфу. Міф і первісна культура. Писемність (типи письма). Первісний синкретичний комплекс.

Історична періодизація розвитку первісної культури: кам’яний, бронзовий та залізний віки. Характеристика палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту, бронзового, залізного віків. Археологічна періодизація: становлення, розквіт і розпад первісного суспільства.

Е. Тейлор про первісну культуру та її характерні риси. М. Чмихов про давню культуру.

Матеріальна культура первісного ладу. Знаряддя праці як перша форма закріплення досвіду взаємодії з навколишнім середовищем. Знаряддя: молотки, сокири, пили, свердла, скрібки, м’ялки, гачки, посуд, копалки. Технологічні операції: удари, обжими, свердління, різання, плетіння, склеювання, добування вогню. Засоби зв’язку: голосовий, звуковий (барабани, свистки, труби), візуальний (шляхом установлення видимих орієнтирів). Галузі присвоюючого типу господарства: збиральництво, полювання, рибальство, бортництво. Характеристика житла, посуду, одягу, предметів культу, знарядь лову (спис, лук, стріли, палка), ігрові предмети. Землеробство. Формування основних напрямів у розвитку культури: мисливського, збиральницького, землеробського.

Неолітична революція: перехід від присвоюючого господарства до виробляючого (продуктивного). Використання сили вітру, падаючої води, сили тварин. Розвиток тваринництва, агрокультури, городництва, зернового господарства, окультурення ґрунтів. Виникнення ремесел, розвиток розумової праці, військової справи. Поява прядіння, ткацтва. Виникнення великих поселень.

Формування духовної культури первісного суспільства. Поява мислення. Виникнення мови.

Міфологія як філософія історії первісного суспільства. Сутність міфу як способу осмислення природної і соціальної дійсності на ранніх стадіях суспільного розвитку, прагнення гармонізувати свої відносини зі світом і світу з собою. Міф як відображення образу живої істоти, пояснення явищ, вираз віри. Формування міфологічно-релігійної свідомості. Основні первісні вірування: тотемізм, анімізм, фетишизм, магія, ритуал, табу. Природа первісних вірувань. Відображення уявлень про світ у первісному мистецтві. Наскельний живопис. Скульптура і культовий посуд. Освоєння форми, лінії і кольору. Маски, статуї, малюнки на землі, різьбярство. Танцювальні, музичні і пластичні ритми.

Зародження будівництва: спорудження жертовників; храмів, дольменів мегалітичних пам’яток, зіккуратів. Виникнення писемності (піктографічної, логографічної і фонографічної). Художня діяльність як органічна потреба людської психіки, самовираження людини. Первісний синкретичний комплекс фантастичного, уявного і реального у свідомості людини.

Запитання та завдання для контролю та самоконтролю

 • Що таке первісний синкретичний комплекс?
 • Поясніть, що таке піктографія?
 • Яке визначення можна дати таким поняттям, як анімізм, тотемізм, фетишизм?
 • Які форми економіки характерні для палеоліту, мезоліту, неоліту, бронзового віку?
 • Розкрийте зміст таких термінів і понять: палеоліт, неоліт, мезоліт, енеоліт, анімізм, тотемізм, фетишизм, матріархат, патріархат, автохтон, віче, етногенез, міф, античні концепції культури, еволюційна концепція, первісне мистецтво, синкретизм, магія, піктографія.

Теми рефератів

 • Первісна культура та її особливості.
 • Первісні вірування як ранні форми культури.
 • Економіка первісного суспільства.
 • Теорії виникнення мистецтва.
 • Й. Г. Гердер та його праці «Про походження мови», «Ідеї до філософії історії людства».

Література

 • Аверинцев С. Е. Древние цивилизиции. — М., 1989.
 • Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. — М., 1986.
 • Історія світової культури: Навч. посібник / За ред. Л. Т. Левчук. — К.: Либідь, 1994.
 • Історія української культури. Т.1 / За ред. П. Толочка. — К., 2002.
 • Канигін Ю. Нагадує про Атлантиду // Українська культура. — 2001. — № 2. — С. 26, 27.
 • Культура и развитие человека. — К., 1989.
 • Тейлор Э. Первобытная культура. — М., 1984.
 • Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій: Навч. посібник / За ред. А. К. Бичко та ін. — К., 1993.
 • Чмихов М. Давня культура: Навч. посібник. — К., 1995.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС