Главная - Культурология - Книги - Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Культура ранніх цивілізацій Сходу: Єгипту, Месопотамії, Індії, Китаю

1. Особливості формування і зміст культури Стародавнього Єгипту.

2. Історичні шляхи розвитку цивілізацій Стародавньої Месопотамії.

3. Культура Стародавньої Індії.

4. Культура Стародавнього Китаю.

Загальна характеристика раннього цивілізаційного розвитку Стародавнього Сходу: шумерсько-вавилонської цивілізації, єгипетської, китайської, індійської. Географічне положення. Природні умови. Клімат. Хронологія розвитку цих цивілізацій, їх соціально-політична характеристика як східних деспотій, сакралізація життя суспільства, суспільний поділ праці. Виникнення і розвиток державних утворень, організація управління державами. Рабство.

Стародавній Єгипет як східна деспотія. Періодизація розвитку культури Стародавнього Єгипту:

1) Раннє царство — 3000—2250 рр. до н. е.

2) Середнє царство — 2050—1700 рр. до н. е.

3) Нове царство — 1580—1070 рр. до н. е.

Матеріальна культура Єгипту. Виникнення землеробства, скотарства в IV тисячолітті до н. е. Будівництво гребель, каналів, дамб. Піраміда як символ стародавньої культури. Будівництво пірамід: ступінчастої піраміди Джосера та пірамід Хеопса, Хефрена, Менкаура. Характеристика піраміди Хеопса як одного з див світу: висота 146 м, довжина сторони основи 233 м. Використано 2 млн 300 тис. блоків, маса кожного 15 т. Характеристика технічних та наукових досягнень єгиптян, які знали десятичну систему числення, арифметичні прогресії, обчислювали об’єми циліндра, піраміди, півкулі, передбачали затемнення, час розливу Нілу, плавили мідь, бронзу, перші вироби з заліза з’явилися в 1600—1070 рр. до н. е., використовувалось непрозоре скло, винайдено новий ткацький верстат. Будівництво Карнакського храму — гордості Єгипту. Духовна культура Стародавнього Єгипту.

Розвиток техніки, технології, освіти, астрології, математики, медицини, географії. Оцінка думки і слова як атрибуту влади. Творення завжди там, де є думка і повеління.

Релігійно-міфологічний світогляд, тотемічні уявлення, їх характеристика. Еннеада (дев’ятка головних богів єгипетської міфології — Атум — бог Сонця, владика Верхнього і Нижнього Єгипту, Шу — бог Повітря, Тефнут — богиня Вологи, Геб — бог Землі, Нут — богиня Неба, Озіріс — бог Землі, продуктивних сил природи, Ізіда — богиня плодючості, Сет — бог пустелі, «чужих країн», Нефтіда — володарка дому).

Пам’ятки писемності єгиптян («Книга мертвих», тексти пірамід, Мемфіський богословський трактат і т. д.).

Характеристика шумерської та вавилонської цивілізацій, їхні досягнення в матеріальній та духовній культурі (місячний календар, карта зоряного неба, поділ кола на 360°, обчислення днів року — 365 днів 6 год 15 хв 41 сек). Досягнення в будівництві — уперше застосовано цеглу, колесо, в архітектурі — арку, сформовано політичну модель цивілізації — примітивної демократії (первісної) — міста-держави, звід законів — закони Хаммурапі (1760 р. до н. е.); виникнення клинописного письма, виготовлення кольорового скла.

Сім чудес світу. «Епос про Гільгамеша». Характеристика старокитайської та староіндійської культур. Матеріальна та духовна культура, технічні досягнення (Китай — компас, сейсмограф, папір, порох, шовк, друкарський шрифт). Надбання духовної культури Китаю: учення Конфуція, даосизм і т. д. Старокитайське мистецтво, скульптура, археологічні пам’ятки.

Ведійська культура. Релігійно-міфологічна основа індійської культури, староіндійський епос (Махабхарата, Рамаяна). Учення Будди, брахманізм, індуїзм.

Виникнення в Палестині юдаїзму та створення Біблії.

Запитання та завдання для контролю та самоконтролю

 • Чим характеризується період формування ранніх цивілізацій Стародавнього Сходу?
 • Дайте коротку характеристику пам’яток писемності і літератури Стародавнього Єгипту.
 • Яким був релігійно-міфологічний світогляд основних цивілізацій Месопотамії?
 • Якими досягненнями збагатила світову культуру шумерсько-вавилонська цивілізація?
 • Якими досягненнями збагатила світову культуру старокитайська та староіндійська цивілізації?
 • Якими були основні культурні особливості давньоіндійської цивілізації?
 • Як співвідносяться культура і цивілізація?

Теми рефератів

 • Технічні досягнення стародавніх єгиптян.
 • Характерні особливості єгипетського мистецтва.
 • Особливості духовної культури амарнського періоду.
 • Релігійно-міфологічні уявлення стародавніх єгиптян. Написи з пірамід («Книга мертвих»).
 • Особливості філософсько-етичного вчення конфуціанства.
 • Даосизм як один з різновидів давньокитайської культури.
 • Ведійська культура як основа формування духовності Стародавньої Індії.
 • Основні риси таких філософсько-релігійних учень, як брахманізм, буддизм, індуїзм.
 • Сім чудес світу.

Література

 • Бошем Л. Чудо, которым была Индия. — М., 1977.
 • Васильев Л. С. История религии Востока. — М., 1988.
 • Древние цивилизации. — М., 1989.
 • Древний Восток и мировая культура. — М., 1981.
 • Історія світової культури: Навч. посібник / За ред Л. Т. Левчук. — К., 1994.
 • Коптева Т. П., Виноградова Н. А. Искусство Средневекового Востока. — М., 1978.
 • Культура Древнего Египта. — М., 1976.
 • Культура Древней Индии. — М., 1975.
 • Мейко В. М., Гаврощенко О. А., Кравченко О. В. Історія художньої культури: Підручник: У 6 кн. — X., 2001.
 • Хоруженко К. М. Культурология. Энциклопедический словарь. — Ростов-на-Дону, 1997.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС