Главная - Культурология - Книги - Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Культура античної Греції та античного Риму

1. Загальна характеристика давньогрецької цивілізації. Античність як перехідний тип культури, її відмінність від давньосхідної культурної традиції.

2. «Золотий вік» Перікла і характерні риси афінської демократії, її вплив на тогочасну культуру, філософію, історію.

3. Грецькі поселення в Північному Причорномор’ї. Культура скіфів, сарматів, антів.

4. Завоювання Греції римлянами. Розвиток матеріальної та духовної культури Римської імперії. Основні риси римської культури. Римське право, література, архітектура, мистецтво.

5. Культура Стародавньої Греції та Риму — історичні, духовні джерела народів Європи.

Антична Греція

Загальна характеристика давньогрецької цивілізації. Крито-мікенська, або егейська (ІІІ тис. — ХІ ст. до н. е.) культура як попередниця Еллади. Власне антична культура, що поділяється на гомерівський, або ранньоархаїчний період (XI—VIII ст. до н. е.); архаїчний (VIII—VI ст. до н. е.); класичний (V — ост. чверть IV ст. до н. е.); елліністичний (ост. чверть IV—I ст. до н. е.).

Античність як перехідний тип культури, її відмінність від давньосхідної культурної традиції.

Грецький спосіб мислення як єдність теоретичності й умоглядності з логіко-математичною точністю доказів та як умова виникнення науки (у власному розумінні цього слова). В активному запозиченні наукових та технічних досягнень інших народів, творчому їх переосмисленні полягав один із секретів власної величі греків (у єгиптян та вавилонян — шістдесятичної позиційної нумерації, розв’язання рівнянь перших двох ступенів, ряд таблиць, за допомогою яких розв’язували навіть кубічні рівняння, у фінікійців — алфавіту, у єгиптян — сонячного календаря).

Ряд чинників, що сприяли бурхливому розвиткові Еллади: вигідне географічне положення, торгово-ремісницька морська цивілізація, активні контакти із сусідами та запозичення їхніх досягнень.

Поліс як торгова мікродержава, де нуртує політичне життя, де дух епохи постійно кує нове (Гегель).

Динамізм античної науки в сполученні з динамізмом античного суспільства.

Вираження в «Іліаді» та «Одіссеї» Гомера ідеалів та цінностей новонароджуваного етносу.

Міфологічна свідомість стародавніх греків. Політеїзм (багатобожжя) та пантеїзм (обожнення природи) у релігійній свідомості. Ідея «богорівності». Відсутність могутньої жрецької організації як важливе культурне надбання стародавніх греків.

Гармонія як ідеал культури античної Греції, її розуміння як краси людського тіла в поєднанні з величчю духу.

Розквіт афінської демократії під час правління Перікла. Спорудження Парфенону, Пропілей, статуї Афіни, Одеону, приміщень для музичних змагань. Література та театр античної Греції. Античний театр як другі народні збори. Творчість Есхіла, Софокла, Евріпіда. Особливості архітектури.

Перетворення історії на науку (Геродот, Фукідід).

Філософські та політичні погляди класичної Греції (Геракліт, Демокріт, Сократ, софісти, Гіппократ, Платон, Арістотель). Розвиток ораторського мистецтва. Досконалості набуває одне з головних мистецтв античності — скульптура (Скопас, Пракситель, Лісіпп, Фідій). Свята в культурному житті класичної Греції (Діонісії, Олімпійські ігри).

Перехід від класики до еллінізму. Правління Олександра Македонського, поворот античного суспільства від рабовласницької демократії до рабовласницької монархії. Синтез грецької та східних культур як особливість епохи еллінізму. Виникнення спільної культурної мови, що стає витоком формування мовної традиції всієї подальшої європейської цивілізації, розмивання етнічної однорідності, руйнація полісної та релігійної замкненості, виникнення нової форми держави — елліністичної монархії, розширення торгівлі.

Науково-культурницький розвиток відокремлення спеціальних наук від філософії, диференціація наукових дисциплін. Створення бібліотек (Олександрійська бібліотека в І ст. до н. е. налічувала 700 тис. сувоїв). Мусейон як храм науки. Діяльність Евкліда (його «Начала»), Архімеда, Гіппарха.

Запитання для контролю та самоконтролю

 • У чому полягає відмінність духовного світу Стародавньої Греції та Стародавнього Сходу?
 • У чому полягають особливості грецької демократії та її вплив на тогочасну філософію?
 • Що безпосередньо започаткували греки в уявленнях про світ та людину?
 • У чому полягає феномен давньогрецького театру?
 • Які характерні ознаки класичного періоду давньогрецької культури?
 • Яке місце посідав Перікл в історії грецької культури?
 • Чому давньогрецька культура є початком для історичного відліку сучасної європейської цивілізації?
 • Що характерно для гомерівського періоду в культурі Греції?
 • Які найзначніші надбання еллінської культури в науковій сфері?
 • Що означають такі поняття: гармонія, богорівність, міра, політеїзм, пантеїзм, еллінізм, міф, трагедія, комедія, Піфійські ігри, катарсис, Антігона?

Теми рефератів

 • Утілення ідеї «богорівності» в давньогрецькому мистецтві.
 • Афіни часів Перікла.
 • Вплив Стародавнього Сходу на античність.
 • Проблема походження грецької філософії та її перехід від образу до поняття.
 • Сім чудес світу.
 • Олімпійські ігри: започаткування, розвиток, місце в історії культури.
 • Феномен грецького театру.
 • Класична грецька скульптура.
 • Наукові досягнення доби еллінізму.

Література

 • Античность как тип культуры. — М., 1988.
 • Бродский Б. И. Жизнь в веках. Занимательное искусствознание. — М., 1990.
 • Заморовський В. С. Сім чудес світу. — К., 1979.
 • Історія світової культури: Навч. посібник / За ред. Л. Т. Левчук. — К., 1994.
 • Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. — М., 1990.
 • Кун М. Легенди та міфи Стародавньої Греції. — К., 1992.
 • Симоненко С. П. Світова та українська культура: Навч. посібник. — О., 2001.
 • Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій: Навч. посібник / За ред. А. К. Бичко та ін. — К., 1992. — Лекції 4, 5.
 • Мифы: Египет. Греция. Китай. — Мн.; М., 2000.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС