Главная - Культурология - Книги - Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Античний Рим

Рим як спадкоємець Еллади. Вплив латинської мови як носія римської культури на романську групу мов. Періодизація Римської культури: ранній Рим, або Рим епохи царів, Римська республіка (рання — кінець VI ст. — 265 р. до н. е.), епоха великих завоювань (265—130 рр. до н. е.), епоха громадянських воєн та криза республіки (133—31 рр. до н. е.), Римська імперія (рання, або принципат (31 р. до н. е. — ІІ ст. н. е.), і пізня імперія (ІІІ ст. н. е. — 476 р.)).

Феномен етруської цивілізації. Специфіка культури. Релігія. Місце жрецтва. Уявлення про потойбічне царство. Етрурія як «матір забобонів». Етруська культура як перехід від синкретичного міфу до системи релігії та ранніх форм державності.

Легенди про походження Риму. Родоплемінне об’єднання римського народу на початку своєї історії. Роди, курії та триби. Патриції та плебеї.

Відображення войовничості та агресивності Риму у світогляді його громадян, формування на основі цього їхніх моральних якостей. Місто як вища цінність, вища міра похвали та осуду. Зобов’язаність служити батьківщині — понад усе.

Вплив функціонального мислення на своєрідність римського мистецтва. Характерні для римлян галузі, у яких було досягнуто високого ступеня розвитку: споруди цільового призначення, портрет, історичний рельєф, інтер’єр, настінні розписи. Уявлення про тверезу римську практичність. Споруди практичного призначення не заради краси, а заради вигоди: міські стіни, водопроводи, мости, складські приміщення, базиліки, споруди для проведення видовищ (великий цирк). Відображення в римській літературі духовного стану людини римського суспільства.

Кодифікація римського права. «Закони ХІІ таблиць».

Мілітаризованість римського суспільства та держави.

Збільшення потягу до грецької культури в ІІ—І ст. до н. е. Спроба в період імперії створити культуру, відповідну до величі Риму. Гуртування навколо імператора Августа та римського багатія Мецената талановитих римлян: Вергілія, Тіта Лівія. Поява «Енеїди». Початок творчості Овідія, Катулла, Тібула, Проперція. Корнелій Таціт: «Історія» та «Аннали». Розвиток філософської думки. Сенека, Марк Аврелій, Ціцерон. «Життєписи» Плутарха, «Сатири» Ювенала.

Вплив вимог імперської величі на духовність суспільства. Заснування нових міст як наймасовіша та найрадикальніша форма романізації.

Виникнення християнства та його вплив на тогочасну культуру Риму.

Запитання для контролю та самоконтролю

 • У чому полягають особливості розвитку давньоримської культури?
 • Чим характеризується світогляд древніх римлян?
 • Що було започатковано римлянами в юридичній науці?
 • Який період називають «золотим віком» римської поезії?
 • Що нового привнесли римляни в містопланування?
 • У чому полягає своєрідність давньоримського мистецтва?
 • Що свідчить про мілітаризованість римського суспільства?
 • Як ви розумієте поняття: Велика клоака, патриції, плебеї, вершники, куратор, принципат, акведук, базиліка, Колізей, капітолій, форум, пенати, вічне місто?

Теми рефератів

 • Розвиток римського права.
 • Розвиток поезії в римській культурі.
 • Місце науки у світогляді стародавніх римлян.
 • Характерні особливості давньоримської релігії.
 • Своєрідність римського мистецтва.
 • Римський портрет.
 • Внесок Галена в античну медицину.
 • Шлюбні закони Августа та їх значення в культурно-політичному житті Риму.

Література

 1. Безродний П. П. Архітектурні терміни: Короткий рос.-укр. словник: Довідк. посібник / За ред. В. В. Савченка. — К., 1993.
 2. Каган М. С. Философия культуры. — СПб., 1996.
 3. Культура Древнего Рима: В 2 т. — М., 1985.
 4. Утченко С. Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. — М., 1989.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС