Главная - Культурология - Книги - Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
Українська та зарубіжна культура - Вечірко Р. М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Козацька епоха і формування культури українського бароко

1. Соціально-історичний процес в Україні в XVII—XVIII ст. Козацька держава. Конституція Пилипа Орлика — перша у світі демократична конституція.

2. Гуманістична спрямованість української культури цього періоду та її відображення у творчості Ф. Прокоповича та Г. Сковороди. Барокова філософія професорів Києво-Могилянської академії.

3. Роль Б. Хмельницького, І. Мазепи, П. Могили в розвитку української культури.

4. Основні жанри української літератури XVII—XVIII cт.: віршова сатира, історична драма, інтермедія, вертепна драма.

5. Своєрідність українського бароко в загальноєвропейському контексті. Школи іконопису. Український портретний живопис XVII—XVIII ст.

Характеристика соціокультурної ситуації. Вплив гуманістичних ідей західноєвропейського Відродження. Передумови початку нового етапу в українській культурі. Полемічна література. Берестейська церковна унія. Селянсько-козацькі повстання. Національно-визвольна боротьба за незалежність України під проводом Б. Хмельницького. Договори Хмельницького з Польщею, Росією. Піднесення соціальної та культурної активності українського народу. Створення світської культури та системи освіти.

Технічні досягнення. Запровадження масового книгодрукування в Острозі, Львові, Києві. Розвиток діяльності Острозької академії, Києво-Могилянської академії. Створення культурно-освітнього гуртка при Києво-Печерській лаврі. Створення і впровадження запорозькими козаками ідеї народовладдя і свободи особистості. Конституція Пилипа Орлика — перша демократична конституція у світі.

Формування культури українського бароко. Бароко як відображення патетики національно-визвольної боротьби, з’єднання творчих сил духовенства, братств і козацтва. Характерні риси бароко: його дивовижність, динаміка, емоційність, експресивність, пишність, драматизм, містицизм.

Формування бароко в літературі, філософії, архітектурі, живопису.

Характерні риси літературного бароко: багатослів’я, пишномовність, патетика, епітети, метафоричність, антитези. Бароко в поезії, драматургії, полемічній літературі. Коротка характеристика літературних пам’яток від культурно-національного відродження 20-х—30-х років XVII ст. до творчості Г. Сковороди та «Історії Русів». Творчість С. Яворського, Ф. Прокоповича, Захарія Копистенського, Лазара Барановича, М. Смотрицького та ін. Козацькі літописи Самовидця, Самійла Величка, Григорія Граб’янки. Прихильність українських діячів до західної моделі культури.

Філософія бароко професорів Києво-Могилянської академії. Ідеї гуманізму, реформації, просвітництва; залежність прогресу від розвитку освіти і культури. Людина та її досконалість як об’єкт дослідження філософів бароко і розуміння залежності людини від сил Всесвіту. Людина як мікрокосм у макросистемі Всесвіту. Мислення і дух як засіб єднання людини з Богом. Прагнення добра і блага через очищення від гріховності.

Українське, або козацьке, бароко в архітектурі. Характерні риси: планово-ландшафтно-просторова підпорядкованість ідеї тріумфу, динамізм, експресія, пишність.

Барокова споруда як частина просторово-архітектурно-ландшафтного ансамблю. Пишність ліплення, його широкі декоративні можливості. Зразки бароко: Михайлівський Золотоверхий собор, Успенський у Києво-Печерській лаврі, там само церква Різдва Богородиці, дзвіниця Й. Г. Шеделя, дзвіниця Степана Ковніра, будинок музею книгодрукування в лаврі, церква Спаса на Берестові, будинок полкової канцелярії в Чернігові, Воздвиженський собор у Полтаві.

Школи архітектурного українського бароко. Розвиток барокового живопису. Характеристика барокового іконопису та світського живопису. Епітафіальний, ктиторський, парсунний, монарший портрет. Характерні риси живопису бароко: рослинний орнамент, використання елементів фольклору; поєднання світських та іконописних елементів в одязі; реалізм трактування обличчя; уквітчаність, незвичайність, дивовижність, їх протиставлення реалістичності, героїчна патетика.

Характеристика української музичної культури XVII—XVIII ст. Творчість М. Березовського, А. Веделя, Д. Бортнянського.

Запитання для контролю та самоконтролю

 1. Які культурно-історичні наслідки мало приєднання до Росії українських земель?
 2. У чому виявилися демократичні тенденції української культури в період Визвольної війни українського народу 1648—1654 рр.?
 3. Які основні жанри української літератури XVII—XVIII ст.?
 4. У чому виявилась гуманістична спрямованість творчості Г. Сковороди?
 5. Яка роль Києво-Могилянської академії в розвитку культури України?
 6. Який внесок української культури в культурне життя Московської держави в допетровські часи?
 7. Які особливості притаманні музичній творчості композиторів М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя?

Теми рефератів

 1. Боротьба українського козацтва за національну та духовну незалежність (XVII—XVIII ст.).
 2. Договори Богдана Хмельницького з Польщею та Росією.
 3. Конституція Пилипа Орлика — перша демократична конституція.
 4. Відтворення в усній народній творчості (думах) героїки визвольної війни українського народу 1648—1654 рр.
 5. Поетична та філософська спадщина Г. Сковороди.
 6. Розвиток архітектури та образотворчого мистецтва в Україні в XVII—XVIII ст. Українське (козацьке) бароко.
 7. Растреллі в Україні: Андріївська церква, Маріїнський палац, Козелецький собор.
 8. Розвиток паркової архітектури в Україні: Царський парк у Києві, уманська «Софіївка», «Олександрія» в Білій Церкві, Воронцовський парк в Алупці.
 9. Українська архітектурна школа Григоровича-Барського.
 10. П. Гулак-Артемовський, С. Гулак-Артемовський, М. Гулак — постаті в українській культурі.

Література

 1. Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій. — К., 1996.
 2. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. — Нью-Йорк, 1990.
 3. Грушевський М. С. Очерк истории украинского народа. — К., 1990.
 4. Ефименко А. Я. История украинского народа. — К., 1990.
 5. Історія Русів. — К., 1991.
 6. Історія української культури / За ред. І. П. Крип’якевича. — К., 1990.
 7. Історія українського мистецтва: У 6 т. — К., 1968. — Т. 3.
 8. Історія філософії на Україні: У 3 т. — К., 1987. — Т. 1.
 9. Крип’якевич І. П. Історія України. — Л., 1990.
 10. Культура і побут населення України: Навч. посіб. — К., 1993.
 11. Лотоцький А. Історія України. — Л., 1990.
 12. Макаров В. Світло українського бароко. — К., 1995.
 13. Огієнко І. Українська культура. — К., 1918.
 14. Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Пакти й конституції законів та вольностей війська запорозького (Конституція Пилипа Орлика). Історія української конституції. — К., 1993.
 15. Семчишин М. Тисяча років української культури. — К., 1993.
 16. Субтельний О. Україна. Історія. — К., 1993.
 17. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. — Л., 1992.
 18. Українська культура. Лекції / За ред. Д. Антоновича. — К., 1993.
 19. Ушаков Л. Світ українського бароко. Філологічні етюди. — Х., 1994.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС