Главная  - Экономика  - Книги  - Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

12.4. Аналіз структури випуску продукції

Нерівномірність виконання плану з окремих видів продукції призводить до негативних змін її структури. Дотримання планової структури — це дотримання у фактичному обсязі випуску продукції запланованих співвідношень між окремими її видами.

Таблиця 12.6

Виконання плану виробництва за структурою, тис. грн

Вид продукції

Випуск продукції у звітному періоді

Фактичний обсяг продукції за плановою структурою (підсумок гр. 4 • гр. 3)

Залікова сума

за планом

фактично

тис. грн

питомавага, %

тис.грн

питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

А

1600

19,1

1570

18,5

1624

1570

Б

2100

25,0

2150

25,3

2125

2125

В

400

4,8

400

4,7

408

400

Г

900

10,7

1081

12,7

909

909

Ж

500

5,9

349

4,1

502

349

З

700

8,3

686

8,1

705

686

Інші

2200

26,2

2264

26,6

2227

2227

Усього

8400

100

8500

100

8500

8266

Використовуючи вихідні дані табл. 12.4, побудуємо нову таблицю — 12.6. У залік виконання плану виробництва кожного виробу (табл. 12.6, гр. 7) береться менша величина показника порівняння граф 6 і 4. Отриманий результат (гр. 7) ділять на величину фактичного випуску товарної продукції. Коефіцієнт додержання планової структури (Кстр) становить:

Кстр = 8266 / 8500 = 0,972.

Проте цей показник за сучасних умов не має суттєвого значення. Більший інтерес становить вплив структурних (частіше асортиментно-структурних) зрушень на ключові показни ки підприємства (рис. 12.2).

Схема впливу асортиментно-структурних  зрушень на головні показники підприємства

Рис. 12.2. Схема впливу асортиментно-структурних зрушень на головні показники підприємства

Виконаємо розрахунки впливу фактора асортиментно-структурних зрушень у виробництві та можливих інших факторів на обсяг товарної продукції. Вихідні дані для цього розрахунку вміщено в табл. 12.7.

Таблиця 12.7

Дані про виконання плану виробництва продукції

Будівельні суміші

За планом

Фактично

Фактичний обсяг за плановою структурою і плановими цінами (гр. 6 • гр. 4), тис. грн

Фактичний обсяг і структура, але за плановимицінами (гр. 7 • гр. 4), тис. грн

кількість, т

питома вага, %

ціна, за 1 т грн

сума, тис. грн.

кількість, т

питома вага, %

ціна, за 1 т грн

сума, тис. грн(гр. 7 • гр. 9)

за плановою структурою *

за фактичноюструктурою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Х

2000

80

454

908

2240

2500

89,3

416

1040

1016,96

1135

Y

100

4

280

28

112

120

4,3

300

36

31,36

33,6

Z

400

16

660

264

448

180

6,4

500

90

295,68

118,8

Усього

2500

100

480

1200

2800

2800

100

416,43

1166

1344

1287,4

* Підсумок графи 7 помножити на відповідні суми рядків у графі 3.

На підставі табл. 12.7 (графи. 5, 10, 11 і 12 ) побудуємо розрахункову таблицю ланцюгових підстановок (табл. 12.8).

Таблиця 12.8

Вартість товарної продукції за різних умов, тис. грн

Виріб

Планові обсяг, структура й ціни

Фактичний обсяг, планові структура й ціни

Фактичні обсяг і структура, але планові ціни

Фактичні обсяг, структура й ціни

X

908

1016,96

1135

1040

Y

28

31,36

33,6

36

Z

264

295,68

118,8

90

Усього

1200

1344,0

1287,4

1166

Способом ланцюгових підстановок підрахуємо вплив факторів на зміну обсягу товарної продукції:

  • Вплив зміни обсягу випуску продукції в натуральному вираженні

1344 – 1200 = + 144 тис. грн.

  • Вплив зміни структури випу ску продукції

1287,4 – 1344 = – 56,6 тис. грн.

  • Вплив зміни цін

1166 – 1287,4 = – 121,4 тис. грн.

Усього: – 34 тис. грн.

Розрахунок цих факторів можна виконати і способом абсолютних різниць:

1. Вплив обсягу випуску продукції:

(2800 – 2500) 480 = + 144 000 грн.

2. Вплив зміни структури випуску продукції:

(1 287 400/2 800 – 480) 2 800 =

= (459,79 – 480) 2 800 = – 56 588 грн.

3. Вплив зміни цін:

(416,43 – 459,79) 2800 = – 121 408 грн.

Усього: – 33 996 грн.

Таким чином, зміна структури випуску продукції вплинула негативно (– 56,6 тис. грн), падіння цін у середньому зменшило випуск товарної продукції ще на 121,4 тис. грн і лише збільшення випуску продукції в натуральному вимірі було позитивним (+144 тис. грн). 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС