Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.4. Облік переоцінки нематеріальних активів

Кожне підприємство має право здійснювати переоцінку нематеріальних активів за справедливою вартістю, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки одного нематеріального активу слід переоцінити і всі інші нематеріальні активи даної групи. Причому, якщо підприємством проведена переоцінка нематері-

альних активів певної групи, то в подальшому таку переоцінку необхідно здійснювати щорічно.

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу записами:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 423 «Дооцінка активів» — на суму дооцінки балансової вартості нематеріальних активів;

Д-т 423 «Дооцінка активів»;

К-т 133 «Знос нематеріальних активів» — на суму дооцінки зносу нематеріальних активів.

Сума уцінки відображається у складі витрат звітного періоду записами:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи».

На суму різниці між балансовою та уціненою вартістю:

Д-т 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»;

К-т 12 «Нематеріальні активи».

Якщо при використанні нематеріальних активів виникають витрати від зменшення їхньої корисності, то вони включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням у балансі суми зносу нематеріальних активів, записом:

Д-т 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»;

К-т 133 «Знос нематеріальних активів». 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС