Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая

3.5. Облік вибуття нематеріальних активів

Нематеріальний актив підлягає списанню з балансу в разі його вибуття або неможливості отримання підприємством у подальшому економічних вигод від його використання.

У разі вибуття нематеріального активу:

— його балансова вартість виключається з активу балансу;

— фінансовий результат визначається як різниця між сумою чистих надходжень від продажу (чи іншого вибуття) нематеріаль­ного активу, та його балансовою вартістю і відображається у звіті про фінансові результати.

Вибуття нематеріальних активів на підприємстві може виникати внаслідок їх:

  • реалізації;
  • ліквідації;
  • безоплатної передачі;
  • внеску до статутного капіталу інших підприємств;
  • обміну на інші активи (рис. 3.2).
Причини та шляхи вибуття нематеріальних активів

Рис. 3.2. Причини та шляхи вибуття нематеріальних активів

Облік операцій з реалізації об’єктів нематеріальних активів відображається записами:

1) на суму доходу (виручки) від реалізації нематеріальних активів:

Д-т 37 «Розрахунки з різними дебіторами»;

К-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;

1а) на суму ПДВ:

Дт 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;

К-т 641 «Розрахунки за податками»;

2) на суму нарахованого зносу за час використання об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

3) списання залишкової вартості реалізованого об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи».

Облік операцій з ліквідації об’єктів нематеріальних активів відображається записами:

1) на суму зносу, нараховану за час використання об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

2) на суму залишкової вартості ліквідованого об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 976 «Списання необоротних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи».

Облік безоплатної передачі об’єктів нематеріальних активів відображається записами:

1) на суму списаного зносу, нарахованого за час використання переданого об’єкта:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

2) на суму залишкової вартості списаного об’єкта:

Д-т 976 «Списання необоротних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

3) на сумму ПДВ від залишкової вартості переданого об’єкта:

Д-т 976 «Списання необоротних активів»;

К-т 641 «Розрахунки за податками».

При передачі об’єктів нематеріальних активів як внеску до статутного капіталу іншого підприємства складаються наступні бухгалтерські записи:

1) на суму списаного зносу, нарахованого за час використання переданого об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

2) на суму залишкової вартості переданого об’єкта нематері-

альних активів:

Д-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

3) на суму різниці між залишковою вартістю переданого об’єкта нематеріальних активів і справедливою вартістю інвестицій (в обмін на нематеріальні активи були отримані акції іншого підприємства):

Д-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

К-т 746 «Інші доходи від звичайної діяльності». 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС