Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.2. Тематика рефератів

1. Шляхи перебудови фінансових відносин у період формування ринкової економіки України.

2. Роль фінансової системи у забезпеченні фінансової стабілізації.

3. Фінансовий механізм, його складові елементи і загальна характеристика.

4. Удосконалення фінансового механізму в Україні у період формування ринкової економіки.

5. Державний фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової дисципліни.

6. Податкова політика на сучасному етапі.

7. Податкова система на сучасному етапі.

8. Наукові основи побудови податкової системи держави з ринковою економікою.

9. Оцінка податкового законодавства України на сучасному етапі.

10. Організація податкової служби і контрольної роботи в Україні.

11. Переваги і недоліки системи прямого оподаткування.

12. Переваги і недоліки системи непрямого оподаткування.

13. Оподаткування прибутку підприємств та організацій.

14. Проблеми акцизного оподаткування підприємств.

15. Вплив прибуткового оподаткування на заощадження громадян.

16. Роль місцевих податків у податковій системі України.

17. Проблеми вдосконалення місцевого оподаткування в Україні.

18. Необхідність, зміст і роль бюджету в Україні.

19. Реформування міжбюджетних відносин.

20. Бюджетний дефіцит: причини, наслідки, методи управління.

21. Бюджетна політика у галузі державних фінансів.

22. Державний борг України: сучасний стан та перспективи його скорочення.

23. Зовнішній державний борг в країнах з перехідною економікою.

24. Державне регулювання фінансового ринку в Україні.

25. Фондовий ринок в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку.

26. Біржовий та позабіржовий ринок паперів в Україні.

27. Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

28. Медичне страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

29. Фінансове забезпечення економічного та соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Підготовка та презентація реферату

Підготовку до написання реферату починають з вибору теми. Студентам надається право самостійно вибрати тему з проблематики, визначеної кафедрою фінансів, а також запропонувати свою тему. У такому разі вибрана тема має бути узгоджена з викладачем, який проводить семінарські заняття.

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, нормативних документів з обов’язковим посиланням на джерело. Для підготовки реферату рекомендується використовувати каталог періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів. Найбільша кількість публікацій з фінансових питань міститься в журналах «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансова тема», «Економічний часопис», а також у газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях.

Зміст роботи треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.

Текст реферату має бути написаний чітким, розбірливим почерком без пропусків та скорочень слів або надрукований на машинці чи набраний на комп’ютері. Загальний обсяг — не більше семи сторінок. Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля по 25 мм з кожного боку. Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку або посередині сторінки згори чи знизу. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

Наприкінці реферату оформляють список використаної літератури.

Презентація реферату проходить на семінарському занятті, де розглядається дана тема. Доповідь з реферату не повинна перевищувати 7—10 хв. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС