Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.5. Складання тематичних тестів

Тести можуть складатися з однієї будь-якої теми курсу. Тестове питання не повинно бути визначенням та не може бути поставлене так, щоб відповіді були так чи ні. Відповіді на тести повинні мати одну правильну відповідь, але містити в собі не менше чотирьох варіантів відповідей. Якщо в тесті кілька правильних відповідей, слід виділити таку: правильні відповіді а, б, в.

ПРИКЛАД СКЛАДАННЯ ТЕМАТИЧНИХ ТЕСТІВ

1. В Україні до загальнодержавних податків і зборів належать:

а) податок з реклами;

б) ринковий збір;

в) комунальний податок;

г) податок з власників транспортних засобів;

д) курортний збір;

е) прибутковий податок з громадян;

є) правильні відповіді г, е;

ж) правильні відповіді а, в.

2. Касове виконання державного бюджету покладено на:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Національний банк України;

в) Державну податкову адміністрацію;

г) Рахункову палату;

д) Державне казначейство. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС