Главная - Маркетинг - Книги - Маркетинг - Павленко А. Ф., Войчак А. В.
Маркетинг - Павленко А. Ф., Войчак А. В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Завдання для самоконтролю

 1. Поясніть сутність поняття «новий товар».
 2. Поясніть сутність трьох способів і трьох рівнів створення нового товару.
 3. Назвіть вісім фаз процесу планування нового товару в їхній логічній послідовності.
 4. Назвіть можливі цілі планування нових товарів.
 5. Назвіть і охарактеризуйте методи генерування ідей нових товарів.
 6. Назвіть критерії відбору ідей нових товарів.
 7. Поясніть сутність і розкрийте зміст розробки та перевірки задуму нового товару.
 8. Наведіть формули розрахунку економічності виробництва і збуту нового товару.
 9. Розкрийте сутність позиціювання товарів. Поясніть сутність і методику побудови перцепційних карт.
 10. Дайте визначення марки товару. Охарактеризуйте її типи.
 11. Поясніть сутність понять «вдала торгова марка і марочний ка-пітал».
 12. Охарактеризуйте рівні створення торгових марок.
 13. Назвіть основні моменти, які беруть до уваги за створення марок товарів.
 14. Назвіть запитання, на які треба відповісти з метою оцінки якості товарної марки.
 15. Охарактеризуйте сутність і значення упаковки товарів, основні етапи її розробки.
 16. Поясніть роль етикетки товару і назвіть основні вимоги до її створення.
 17. Назвіть і поясніть основні аспекти розробки комплексу супровідних послуг.
 18. Охарактеризуйте сутність і процеси пробного маркетингу.
 19. Поясніть сутність моделей поведінки споживачів товарів-новинок.
 20. Назвіть і поясніть причини невдач нових товарів на ринку.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Образовательный портал
Правила користування
Продажа баннеров УБС