Главная  - Страхование  - Книги  - Страхування - Осадець С.С.
Страхування - Осадець С.С.
<< Содержание < Предыдущая

ТЕСТ 3. Страхові ризики

1. Які компоненти становлять зміст економічного ризику? Їх пріоритетність.

а) Випадкові події;

б) збитки, завдані через випадкові події;

в) додаткова вигода, отримана внаслідок випадкових подій;

г) імовірність настання випадкових подій;

д) об’єкт, який зазнає дії випадкової події;

е) імовірність настання випадкових збитків.

2. При яких значеннях імовірності настання випадкової події ризик є найбільшим?

імовірність настання випадкових збитків.

3. Яка з обчислених імовірностей має найбільшу точність?

а) Апріорна;

б) естиматична;

в) апостеріорна.

4. Якими властивостями характеризуються великі ризики?

а) Імовірність настання ризику;

б) територія, охоплена ризиком;

в) охоплена ризиком галузь господарської діяльності;

г) основні показники виробничої діяльності промислових підприємств;

д) стихія, що спричинила явище (подію): вода, вогонь, вітер і т. ін.

5. У чому полягає аналіз ризику?

а) Оцінка ризику;

б) зменшення ризику;

в) ідентифікація ризику;

г) уникнення ризику;

д) діагностика ризику;

е) пізнання ризику.

6. Які заходи є етапами ризик-менеджменту?

а) Фінансування;

б) самофінансування ризику;

в) уникнення ризику;

г) страхування;

д) контроль;

е) обмеження ризику;

є) аналіз ризику;

ж) попередження ризику.

7. Які властивості є критеріями страхувальності ризиків?

а) Випадковість;

б) можливість оцінювання у вартісних одиницях;

в) низький ступінь імовірності;

г) надзвичайно великі втрати. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС