Главная  - Страхование  - Книги  - Страхування - Осадець С.С.
Страхування - Осадець С.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕСТ 4. Страхова організація (компанія)

1. Які з наведених далі форм підприємств можуть згідно з чинним законодавством претендувати на здійснення страхової діяльності?

а) акціонерне товариство закритого типу;

б) командитне товариство з 100 % іноземним капіталом;

в) товариство з обмеженою відповідальністю;

г) підприємство з 100 % державним капіталом;

д) приватне підприємство (належить одній особі).

2. Які з перелічених далі видів діяльності заборонено виконувати страховій компанії?

а) перестраховувати ризики іноземних страховиків;

б) купувати для своїх потреб і продавати акції, емітовані комерційними банками;

в) надавати консультаційні послуги з питань страхування та ризику-менеджменту;

г) надавати короткострокові кредити страхувальникам, які тривалий час страхують у компанії майнові ризики;

д) на договірних засадах здійснювати лізингові операції.

3. На який період доцільно опрацьовувати стратегічний план розвитку страховика?

а) 10 років;

б) 3 роки;

в) 1 рік;

г) на термін, визначений законом;

д) на термін обрання правління компанії.

4. Кого з названих далі посадових осіб страхової компанії можна віднести до лінійних (Л), а кого — до функціональних (І) керівників?

а) начальник відділу маркетингу;

б) головний бухгалтер;

в) віце-президент страхової компанії;

г) директор філії компанії;

д) начальник юридичного відділу.

5. Позначити зростаючими порядковими номерами ієрархію потреб людини згідно з теорією Маслоу:

а) потреби в безпеці та стабільності;

б) потреби у визнанні;

в) фізіологічні потреби;

г) потреби в самореалізації (зробити саме те, що може конкретний індивід);

д) потреби в позитивній оцінці власної особи.

6. Які з перелічених далі функцій виконує Ліга страхових організацій України?

а) надає дозвіл на перестрахування ризиків у нерезидентів;

б) здійснює реєстрацію страхових посередників;

в) сприяє вдосконаленню страхового законодавства;

г) надає інформаційні та навчальні послуги своїм членам;

д) підтримує міжнародні контакти зі страховими об’єднаннями. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС