Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

Таблиця 4.8

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, СУДІВ І ПРОКУРАТУРИ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ

Форма № 3-1

Коди

Установа: Київський національний економічний університет за ЗКПО

 

 

на 1 січня 2004 р. Дата

 

Періодичність: річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня

 

Одиниця виміру: гривні

 

Код функціональної класифікації видатків

220

Код відомчої класифікації видатків

2201020

Контрольна сума

 

Показники

Код рядка

Фактична наявність

на початок року

на кінець року(кварталу)

середньорічна кількість

1

2

3

4

5

Кількість установ на кінець року (кварталу)1

010

1

1

х

Кількість штатних одиниць2

020

6

4

5

Контрольна сума

980

 

 

 

1 Графу 4 у зведених звітах заповнюють тільки по науково-дослідних установах.

2 Не заповнюють графу 3 по розділах 209, 210, 214.

Керівник установи

Головний бухгалтер

“____” _____________ 200__ р.

М.п.


Звіт за формою № 3-2 складається з двох розділів: А. “Виконання плану по навчанню студентів (учнів, слухачів)” і Б. “Інші показники”.

Звіт складають усі навчальні заклади, включаючи академії, університети, консерваторії.

Відповідно до цієї форми складають звіти, включаючи підготовчі відділення, які організовані при вузах, інститутах підвищення кваліфікації і перебувають на бюджеті, інститути вдосконалення лікарів.

По рядках “Кількість установ” у зведених звітах показуються тільки установи, які знаходяться на самостійному балансі.

Кількість груп на кінець року показується згідно з фактичними даними на кінець року.

Звіт заповнюється на підставі бухгалтерських, статистичних та оперативних даних, а також даних відділу кадрів. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС