Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

Таблиця 4.8

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, СУДІВ І ПРОКУРАТУРИ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ

Форма № 3-1

Коди

Установа: Київський національний економічний університет за ЗКПО

 

 

на 1 січня 2004 р. Дата

 

Періодичність: річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня

 

Одиниця виміру: гривні

 

Код функціональної класифікації видатків

220

Код відомчої класифікації видатків

2201020

Контрольна сума

 

Показники

Код рядка

Фактична наявність

на початок року

на кінець року(кварталу)

середньорічна кількість

1

2

3

4

5

Кількість установ на кінець року (кварталу)1

010

1

1

х

Кількість штатних одиниць2

020

6

4

5

Контрольна сума

980

 

 

 

1 Графу 4 у зведених звітах заповнюють тільки по науково-дослідних установах.

2 Не заповнюють графу 3 по розділах 209, 210, 214.

Керівник установи

Головний бухгалтер

“____” _____________ 200__ р.

М.п.


Звіт за формою № 3-2 складається з двох розділів: А. “Виконання плану по навчанню студентів (учнів, слухачів)” і Б. “Інші показники”.

Звіт складають усі навчальні заклади, включаючи академії, університети, консерваторії.

Відповідно до цієї форми складають звіти, включаючи підготовчі відділення, які організовані при вузах, інститутах підвищення кваліфікації і перебувають на бюджеті, інститути вдосконалення лікарів.

По рядках “Кількість установ” у зведених звітах показуються тільки установи, які знаходяться на самостійному балансі.

Кількість груп на кінець року показується згідно з фактичними даними на кінець року.

Звіт заповнюється на підставі бухгалтерських, статистичних та оперативних даних, а також даних відділу кадрів. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС