Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Звіт про заборгованість бюджетних установ

Таблиця 4.22

ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

на 1 квітня 2004 року

 

 

Коди

Форма № 7 км

за ДКУД

 

Установа: Обласна клінічна лікарня (Спеціальний фонд)

за ЄДРПОУ

01993701

Територія: м. Київ

за КОАТУУ

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів

 

 

Періодичність: квартальна

 

 

Одиниці виміру: гривні

 

 

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська

заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

ДОХОДИ

х

010

444 682

466 034

56 716

11 095

0

11 095

0

0

0

0

0

0

0

Видатки — всього на утримання

установи

х

020

35 173

22 460

0

448 757

259 586

189 171

0

466 945

199 573

267 372

0

0

0

у тому числі:

Поточні видатки

1000

030

24 851

14 527

0

448 757

259 586

189 171

0

466 945

199 573

267 372

0

0

0

Продовження табл. 4.22

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Видатки на товари та послуги

1100

040

24 851

14 527

0

448 757

259 586

189 171

0

466 945

199 573

267 372

0

0

0

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

050

0

547

0

2772

0

2772

0

4523

0

4523

0

0

0

Заробітна плата

1111

060

0

547

0

2747

0

2747

0

4304

0

4304

0

0

0

Грошове утримання військовослужбовців

1112

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплати з тимчасової непрацездатності

1113

080

0

0

0

30

0

30

0

219

0

219

0

0

0

Нарахування на заробітну плату

1120

090

1990

2176

0

423

0

423

0

1799

0

1799

0

0

0

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

100

22 746

11 756

0

251 707

251 707

0

0

199 462

199 462

0

0

0

0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

110

5090

1612

0

3600

3600

0

0

0

0

0

0

0

0

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

120

4307

0

0

141 438

141 438

0

0

95 431

0

0

0

0

0

Продукти харчування

1133

130

0

89

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

М’який інвентар та обмундирування

1134

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

150

5101

0

0

7370

7370

0

0

1941

1941

0

0

0

0

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання

1137

170

2645

2961

0

44 094

44094

0

0

36 252

36 252

0

0

0

0

Послуги зв’язку

1138

180

0

0

 

0523

523

0

0

958

958

0

0

0

0

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

190

5599

7094

0

54 682

54 682

0

0

64877

64 877

0

0

0

0

Видатки на відрядження

1140

200

115

48

0

51

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Продовження табл. 4.22

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська

заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

220

0

0

0

193 799

7828

185 971

0

261161

111

261 050

0

0

0

Оплата теплопостачання

1161

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

240

0

0

0

30 958

0

30 958

0

35 557

0

35 557

0

0

0

Оплата електроенергії

1163

250

0

0

0

38 751

0

38 751

0

46 477

0

46 477

0

0

0

Оплата природного газу

1164

260

0

0

0

116 262

0

11 6262

0

179 016

0

179 016

0

0

0

Оплата інших комунальних послуг

1165

270

0

0

0

7828

7828

0

0

111

111

0

0

0

0

Оплата інших енергоносіїв

1166

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дослідження і розробки, державні програми

1170

290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти

1300

310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)

1310

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні трансферти населенню

1340

340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

1341

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Стипендії

1342

360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші поточні трансферти населенню

1343

370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Продовження табл. 4.22

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Поточні трансферти за кордон

1350

380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні видатки

2000

390

10 322

7933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання основного капіталу

2100

400

10 322

7933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

410

10 322

7933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання)

2120

420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будівництво (придбання) житла

2121

430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інше будівництво

2123

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реставрація

2130

460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція жит-лового фонду

2131

470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція адміністративних об’єктів

2132

480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція інших об’єктів

2133

490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення державних запасів і резервів

2200

510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання землі та нематеріальних активів

2300

520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти

2400

530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Закінчення табл. 4.22

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти населенню

2430

560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти за кордон

2440

570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

2450

580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Нерозподілені

видатки

3000

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

х

410

479 855

488 493

56 716

459 852

259 586

200 266

0

466 945

199 573

26 7372

0

0

0

Керівник

Головний бухгалтер

«___» ___________ 200__ р.

М.п 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС