Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Звіт про заборгованість бюджетних установ

Таблиця 4.23

ЗВІТ про заборгованість бюджетних установ

на І квартал 200__ року

Форма № 7 км

Коди

Установа Обласна клінічна лікарня

за ДКУД

 

територія м. Київ

за ЄДРПОУ

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків

за КОАТУУ

 

Періодичність: квартальна

 

 

Одиниці виміру: гривні

 

 

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська

заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Доходи

х

010

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Видатки — всього на утримання установи

х

020

316 128

183 040

0

1 634 466

1 634 466

0

0

1 313 040

1 313 040

0

0

56 519

55 186

у тому числі:

Поточні видатки

1000

030

267 254

129 752

 

1 594 759

1 594 759

0

0

1 313 040

1 313 040

0

0

18 496

55 186

Продовження табл. 4.23

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська

заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Видатки на товари та послуги

1100

040

267 254

1 29 752

 

1 594 759

1 594 759

0

0

1 313 040

1 313 040

0

0

18 496

55 186

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

050

15 443

15 443

 

299870

299 870

0

0

193 030

193030

0

0

3010

0

Заробітна плата

1111

060

15 443

15 443

 

298218

298 218

 

 

180 709

180 709

 

 

3010

 

Грошове утримання військовослужбовців

1112

070

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Виплати з тимчасової непрацездатності

1113

080

 

 

 

1652

1652

 

 

12 321

12 321

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

090

753

13 899

 

129588

129 588

 

 

75 838

75 838

 

 

459

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

100

25 1058

100 410

 

993253

993 253

0

0

650 035

650 035

0

0

15 027

55 186

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

110

371

38

 

9862

9862

 

 

20 332

20 332

 

 

519

1583

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

120

717

 

 

436 594

436 594

 

 

176 742

176 742

 

 

 

 

Продукти харчування

1133

130

148 661

92 039

 

356 395

356 395

 

 

272 184

272 184

 

 

10 249

49 271

М’який інвентар та обмундирування

1134

140

 

181

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

150

706

 

 

147

147

 

 

2097

2097

 

 

 

 

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

160

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання

1137

170

89 140

8148

 

162 527

162 527

 

 

159 841

1 598 441

 

 

 

3442

Послуги зв’язку

1138

180

 

 

 

5

5

 

 

348

348

 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

190

11 463

4

 

27 723

27 723

 

 

18 491

18 491

 

 

4259

893

Видатки на відрядження

1140

200

 

 

 

2089

2089

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

210

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 4.23

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська

заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

220

0

0

 

169 959

169 959

0

0

392 827

392 827

0

0

0

0

Оплата теплопостачання

1161

230

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

240

 

 

 

13 298

13 298

 

 

97 448

97 448

 

 

 

 

Оплата електроенергії

1163

250

 

 

 

55 142

55 142

 

 

8984

8984

 

 

 

 

Оплата природного газу

1164

260

 

 

 

80 859

80 859

 

 

263 452

263 452

 

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

270

 

 

 

20 660

20 660

 

 

22 943

22 943

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

1166

280

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

290

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

300

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти

1300

310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)

1310

320

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

330

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

1341

350

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Стипендії

1342

360

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню

1343

370

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

380

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

2000

390

48 874

53 288

0

0

39 707

0

0

0

0

0

0

38 023

0

Придбання основного капіталу

2100

400

48 874

53 288

0

0

39 707

0

0

0

0

0

0

38 023

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

410

48 874

53 288

0

0

39 707

0

0

0

0

0

0

38 023

0

Капітальне будівництво (придбання)

2120

420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будівництво (придбання) житла

2121

430

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Закінчення табл. 4.23

Показники

КЕК

Код рядка

Дебіторська

заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок року

на звітну дату

списана

на початок року

на звітну дату

усього

з неї:

усього

з неї:

списана

прострочена

бюджетна

небюджетна

інша

бюджетна

небюджетна

інша

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

440

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Інше будівництво

2123

450

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт і реконструкція та реставрація

2130

460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція житлового фонду

2131

470

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція адміністративних об’єктів

2132

480

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт і реконструкція та реконструкція інших об’єктів

2133

490

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

500

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

510

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

2300

520

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

2400

530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

540

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

550

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

2430

560

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон

2440

570

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

2450

580

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

3000

590

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Разом

х

600

316 128

183 040

0

1 594 759

1 634 466

0

0

1 313 040

1 313 040

0

0

56 519

55 186

 

Керівник _________________ ___________________________

Головний бухгалтер _________________ ___________________________

«___»________________ 20__ р.

М.п. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС