Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Звіт з праці

Продовження ф. № 1-ПВ

(термінова) місячна

ЗВІТ З ПРАЦІ

за січень 2004 року

Розділ І. Чисельність працівників

і фонд оплати праці

Показники

Код рядка

Весь персонал

звітний

місяць

період

з початку

року

А

Б

1

2

Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості, осіб

1010

1458

1 431,9

Фонд оплати праці всіх працівників, тис. грн*

1020

325,8

4 152,5

Сума прибуткового податку, що нарахований з величини доходу всіх працівників, тис. грн*

1030

39,7

470,1

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб

1040

1430

1399,7

Кількість людино-годин, за які була нарахована заробіт­на плата штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності)**, всього

1050

221 650

2 494 475

з них відпрацьовано

1060

219 930

2 406 850

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн**

1070

319,3

4083,0

 

1080

 

 

 

1090

 

 

___________

* 3 одним десятковим знаком.

** При складанні звіту необхідно керуватися роз’ясненням щодо складання статистичної звітності за формами № 1-ПВ термінова-місячна, № 1-ПВ термінова-квартальна «Звіт з праці».


Продовження ф. № 1-ПВ

(термінова) місячна

Розділ II. Заборгованість перед працівниками

із виплати заробітної плати та допомоги

по соціальному страхуванню

на 1 січня 2004 р.

_____________________________________________

(назва місяця, наступного після звітного періоду)**

Показники

Код рядка

Всього

З неї за рахунок

бюджетних коштів

всього

з гр. 2

«Місцевий

бюджет»

А

Б

1

2

3

1. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн*

2010

 

 

 

з неї утворена в попередні роки (до 1 січ­ня звітного року)

2020

 

 

 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати штатним працівникам, тис. грн* (з ряд. 2010)

2030

 

 

 

Облікова чисельність штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітна плата, всього осіб

2040

 

 

 

у тому числі за терміном утворення:

 

 

 

 

до трьох місяців

2050

 

 

 

від трьох до шести місяців

2060

 

 

 

понад шести місяців

2070

 

 

 

Виплачено в звітному році в рахунок погашення заборгованості за попередні роки, тис. грн* (зменшення ряд. 2020 порівняно зі звітом за попередній місяць)

2080

 

 

 

Продовження ф. № 1-ПВ

(термінова) місячна

Показники

Код рядка

Всього

З неї за рахунок

бюджетних коштів

всього

з гр. 2

«Місцевий

бюджет»

А

Б

1

2

3

2. Сума заборгованості працівникам з виплати допомоги в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що утворена за рахунок:

 

 

 

 

власних коштів підприємства, тис. грн*

2090

 

 

 

коштів фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, тис. грн*

2100

 

 

 

Сума заборгованості потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, за рахунок коштів підприємства, тис. грн*

2110

 

 

 

 

2120

 

 

 

 

2130

 

 

 

Довідка (заповнюється у звіті за січень 2004 р.)

 

 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 2004 р., тис. грн*

2510

 

 

 

___________

* З одним десятковим знаком.

** При складанні звіту слід керуватися роз’ясненням щодо складання статистичної звітності за формами № 1-ПВ термінова-місячна, № 1-ПВ термінова-квартальна «Звіт з праці».

«___» _________________ 20___ р. Керівник

Виконавець ___________________ Головний бухгалтер

М.п. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС