Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Склад фонду оплати праці

Закінчення ф. № 1-ПВ

(термінова) місячна

ДОВІДКА № 1

Склад фонду оплати праці

Чисельність та фонд оплати праці працюючих за сумісництвом

та договорами цивільно-правового характеру

(заповнюється за І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Показники

Код рядка

Всього

працівників, осіб*

Фонд оплати праці, тис. грн з одним десятковим знаком з ряд. 002, гр. 2, розд. І

Контрольна

сума, тис. грн, гр. Б, 1,2

А

Б

1

2

3

Працюючі за сумісництвом (внутрішнім і зовнішнім)

060

 

 

 

Працюючі за договорами цивільно-правового характеру

061

 

 

 

 

062

 

 

 

 

063

 

 

 

 

064

 

 

 

Контрольна сума (з ряд. 060 по ряд. 064)

065

 

 

 

___________

* Середня чисельність сумісників та працюючих за договором цивільно-правового характеру розраховується як середня арифметична на підставі даних про чисельність працівників відповідної категорії на початок кожного місяця за формулою:

К на 1.01.03:2 + К на 1.02.97+... + К на 1.п.97 + К на 01. n.03 : 2 ,
_______________________________________________________
                             n

де К — кількість працівників, n = 3 (6, 9, 12 місяців).

«___»___________ 20__ р. Керівник

Головний бухгалтер

(прізвище і телефон виконавця)

М.п.

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ

форми документа

за ДКУД

організації-складача — ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

території за КОАТУУ

галузі за ЗКГНГ

виду економічної діяль­ності за КВЕД

форми власності

за КФВ

організаційно-правової форми господарювання

за КОПФГ

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади

за СПОДУ

вищої органі­зації — ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

приватизації

КС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кому подається

(найменування та адреса одержувача)

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади

Концерн, асоціація, інше об’єднання

Підприємство (установа, організація)

Адреса підприємства (установи, організації)

Форма власності

Організаційно-правова форма господарювання

Вид діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

від 02.12.98 № 407

Форма № 1-ПВ (заборгованість)

Термінова — місячна

Подається 11 числа після звітного періоду підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та господарювання:

1) Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласному (районному, місько­му), Київському та Севастопольському органу державної статистики — за його вказівкою;

2) органу, до сфери управління якого належить, — за вказівкою.

Телеграфом дані передаються у випадку, якщо звіт не може бути переданий іншими засобами зв’язку в установлений термін.



 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС