Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.
<< Содержание < Предыдущая

Реєстрація неприбуткових установ

До Реєстру заносяться неприбуткові установи, які згідно із п. 7.11 ст. 7 Закону звільняються від сплати податку на прибуток.

Для внесення до Реєстру неприбуткова установа повинна подати (надіслати) до податкового органу за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою № 1-РН згідно з додатком до цього Положення, а також копію статутних і установчих документів.

Державна податкова адміністрація України може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.

За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті рішення про:

— внесення неприбуткової установи до Реєстру;

— відмову внесення неприбуткової установи до Реєстру.

Реєстр неприбуткових установ ведеться згідно з чинним законодавством.

Класифікаційні дані формуються з використанням державних класифікаторів.

Економічні показники формуються на основі даних податкових органів.

Інформаційний фонд Реєстру включає такі види даних про неприбуткові установи:

 • ідентифікаційні — ідентифікаційний номер неприбуткової установи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі — ЄДРПОУ), а також назву, визначену статутом та вказану в довідці про включення такої неприбуткової установи до ЄДРПОУ;
 • класифікаційні — дані про галузеву, територіальну, відомчу підпорядкованість, форму власності, види діяльності та організаційно-правову форму господарювання; довідкові — дані про адресу, телефон неприбуткової установи, прізвища та ідентифікаційні номери (з Державного реєстру фізичних осіб) керівника, головного бухгалтера, засновників (інвесторів);
 • реєстраційні — дані про реєстрацію (ліквідацію) в органах місцевої державної влади та податковому органі;
 • економічні — дані, які характеризують фінансово-еконо­мічні показники господарської діяльності юридичної особи та справляння податку;
 • довідкові — дані про адресу, телефон неприбуткової установи, прізвища та ідентифікаційні номери (з Державного реєстру фізичних осіб) керівника, головного бухгалтера.

Розпорядником територіальних рівнів Реєстру є відповідні податкові органи в Автономній Республіці Крим, областях і містах Києві та Севастополі.

Державна податкова адміністрація України здійснює:

 • розробку організаційних та методологічних принципів ведення Реєстру, забезпечення організації обліку неприбуткових установ, що підлягають оподаткуванню:
 • присвоєння установам ознаки неприбуткової;
 • розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Реєстру;
 • виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з регіональних органів податкової служби, контроль достовірності та актуалізація даних, їх зберігання, захист, контроль права доступу тощо);
 • автоматизоване ведення бази Реєстру;
 • організацію взаємодії з базами даних Національного банку України, Міністерства статистики України, Державної митної служби України. Міністерства фінансів України та інших міністерств і відомств України;
 • розробку інструктивних, нормативних документів на створення, ведення та користування даними Реєстру.

Регіональні органи податкової служби здійснюють:

 • виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з місцевих органів податкової служби, контроль достовірності та актуалізація даних, захист, контроль права доступу тощо);
 • облік неприбуткових установ, які згідно з п. 7.11 ст. 7 Закону звільняються від сплати податку на прибуток, та розташовані на їх території;
 • передачу змін і доповнень до Реєстру в центральний податковий орган України;
 • взаємодію з базами даних відповідних територіальних органів місцевої державної влади.

Місцеві органи податкової служби здійснюють:

 • прийом реєстраційних заяв, контроль повноти даних щодо відповідності нормативним і установчим документам;
 • обробку даних реєстраційних заяв та формування файлів для передачі в регіональні органи податкової служби;
 • формування бази даних неприбуткових установ:
 • взаємодію з базами даних відповідних органів місцевої державної влади.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС