Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.3. Класифікація господарських засобів і джерел їх фінансування

Засоби господарства групуються:

 • за напрямками використання і видами;
 • за джерелами утворення (фінансування).

За напрямками використання вони поділяються на такі, що використовуються в сфері виробництва, у сфері обігу та у невиробничій сфері.

У свою чергу господарські засоби кожного напрямку класифікуються в залежності від своєї функціональної ролі. Так, засоби виробництва поділяються на засоби праці та предмети праці.

Ознакою засобів праці виступають такі функції:

 • багаторазове використання їх людиною для виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг);
 • створення умов, без яких неможливий процес виробництва. Засоби праці завдяки цим ознакам вважаються основними засобами господарства.

За видами засоби праці можна поділити на такі групи:

 • будівлі та споруди;
 • машини та устаткування;
 • інструменти;
 • транспортні засоби;
 • обчислювальна техніка;
 • господарський інвентар.

На відміну від засобів праці ознакою предметів праці є їхня участь і повне використання лише в одному виробничому циклі.

За видами предмети праці поділяють на такі групи:

 • сировина та основні матеріали;
 • допоміжні матеріали;
 • паливо;
 • запасні частини;
 • напівфабрикати;
 • тара і тарні матеріали;
 • незавершене виробництво.

Засоби у сфері обігу поділяються на:

 • предмети обігу (готова продукція, товари відвантажені та ін.),
 • грошові кошти та їх еквіваленти (каса, поточний рахунок тощо),
 • кошти в розрахунках (дебіторська заборгованість, векселі отримані і т. ін.)
 • засоби, що обслуговують обіг (торговельно-складські будівлі, устаткування та інвентар).

Засоби невиробничої сфери включають будівлі, устаткування та інвентар культурного-побутового призначення та охорони здо­ров’я. За джерелами утворення засоби господарства поділяються на власний капітал та зобов’язання.

Власний капітал включає статутний капітал, резерви, додатковий вкладений капітал, нерозподілений прибуток тощо.

Зобов’язання складаються з кредитів, кредиторської заборгованості, зокрема перед постачальниками, та зобов’язань перед бюджетом, з оплати праці, страхування тощо. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС