Главная  - Маркетинг  - Книги  - Товарна інноваційна політика - Кардаш В.Я.
Товарна інноваційна політика - Кардаш В.Я.
<< Содержание < Предыдущая

Термінологічний словник ключових понять теми

Біоніканаука, що вивчає закономірності і принципи функціонування живого організму для створення за аналогією штучних технічних систем.

Гіпотезанаукове припущення або допущення взаємозв’язку причин певних явищ, які недоступні для безпосереднього спосте-реження.

Компетентність — рівень кваліфікації експерта в певній галузі знань.

Прогнозпередбачення явища, котре базується на науковій теорії, емпіричних даних розвитку явища та обґрунтованих допущеннях.

Прогноз з абсолютною верифікацієюпрогноз, правильність якого перевіряють фактичними даними з переходом періоду упередження з майбутнього в минуле.

Прогноз за методом аналогіїперенесення знання про одне явище на інше.

Прогноз за методом експертних оцінок прогноз, що передбачає проведення експертами інтуїтивно-логічного аналізу проблеми та кількісну оцінку суджень щодо розвитку явища у майбутньому.

Прогноз інтуїтивний (експертний) прогноз, що базується на інтуїції фахівців, експертів і застосовується тоді, коли об’єкт прогнозування або дуже простий, або, навпаки, настільки складний, що врахувати вплив багатьох факторів, які діють у різних напрямках, практично неможливо жодним іншим способом.

Система автоматизованого проектуванняорганізаційно-технічна система, що здійснює автоматизоване проектування об’єктів.

Тенденція — напрямок розвитку явища.

Контрольні питання

1. Основні принципи та етапи творчої діяльності.

2. Загальна класифікація методів науково-технічного пошуку.

3. Фактографічні методи генерування ідей.

4. Експертні методи генерування ідей.

5. Сутність та напрямки застосування «дельфійського методу».

6. Логічні методи.

7. Методи інверсії та комбінування.

8. Система автоматизованого проектування. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС