Главная - Маркетинг - Книги - Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.
Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6.3. Функціональна структура

Структура управління маркетингом, побудована за функціональним принципом, універсальна і придатна для будь-яких напрямів діяльності, зокрема виробництва інформаційних продуктів і послуг, оскільки орієнтована на реалізацію основних функцій маркетингу: управління і контролю, аналітичні, рекламно-збутові.

Функції управління і контролю:

 • управління маркетингом як системою;
 • стратегічне і тактичне планування;
 • виконання та контроль маркетингових рішень;
 • оцінювання ефективності маркетингових рішень у досягненні цілі;
 • розроблення пропозицій за всіма аспектами маркетингової діяльності (нові продукти, цінова політика, збутова політика).

Аналітичні функції:

 • систематичний комплексний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, тенденцій їх зміни;
 • аналіз кон’юнктури ринку, покупців, продуктів і послуг, конкурентів, постачальників, посередників, представників суміжного бізнесу;
 • оцінювання конкурентоспроможності продуктів, послуг;
 • сегментація та аналіз сегментів ринку;
 • аналіз стану і можливостей фірми;
 • визначення «ключових параметрів успіху» (індикаторів).

Рекламно-збутові функції:

 • організація та стимулювання збуту;
 • розвиток комунікативних зв’язків;
 • організація сервісу;
 • паблік рилейшнз (виставки, презентації, некомерційні акції);
 • формування іміджу фірми;
 • визначення ціни.

Відповідно до функціональної структури службу маркетингу виокремлюють у підрозділ, який очолює перший заступник директора організації. Служба маркетингу включає відділ (групу) планування, відділи дослідження ринку, реклами і збуту. Її структуру наведено на рис. 6.2.

Функціональна структура служби маркетингу

Рис. 6.2. Функціональна структура служби маркетингу

Відділ планування очолює керівник підрозділу або його заступник. Він відповідає за розроблення стратегії і тактики маркетингу в організації, за підготовку управлінських рішень у галузі.

Службу маркетингу будують за функціональною структурою в тих організаціях, які розпочинають маркетингову діяльність. Перевагою такої структури є те, що вона дає можливість провести відбір перспективних кадрів, забезпечити ефективне управління в умовах обмеженої номенклатури продукції.

Для більшості організацій, що виробляють інформаційні продукти і послуги обмеженої номенклатури (наприклад, спеціалізовані бази даних, послуги з вивчення внутрішнього і зовнішнього ринків, інформаційне консультування у вузькій професійній галузі), ця структура може бути найкращою, оскільки потребує мінімальної кількості співробітників (фахівці з реклами, з дослідження ринку, відповідальні за збут продукції, керівник підрозділу, що виконує функції планування).

Вада функціональної структури полягає в тому, що в разі розширення номенклатури товару і географії ринку втрачається її ефективність, оскільки збільшується кількість підрозділів, знижується рівень управління. Ускладнюється і планування маркетингу продуктів окремих підрозділів, що конкурують в організації під різними торговельними марками. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС