Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями - Федосов В., Опарін В.
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями - Федосов В., Опарін В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Перелік таблиць, графіків і схем

 

Таблиця 1. Структура доходів і видатків державного бюджету СРСР, %.

Таблиця 2. Структура доходів і видатків державного бюджету УРСР, %.

Таблиця 3. Рівень ВНП на душу населення, дол. США.

Таблиця 4. Динаміка основних макроекономічних показників в Україні в період економічного спаду (1991—1996 рр.).

Таблиця 5. Параметри макроекономічної стабілізації в Україні (1997—2001 рр.)

Таблиця 6. Макрофінансові індикатори України в період стабілізації та економічного зростання (1996—2001 рр.).

Таблиця 7. Прогнозна динаміка зростання рівня ВВП на душу населення в Україні, дол. США.

Таблиця 8. Динаміка обсягу фінансових ресурсів в Україні (1995—2001 рр.), млрд грн.

Таблиця 9. Показники грошової маси і стабільності грошової одиниці в Україні, млн грн.

Таблиця 10. Розвиток банківської системи України (1992—2001 рр.).

Таблиця 11. Динаміка ресурсів комерційних банків України (1995—2001 рр.), млрд грн.

Таблиця 12. Обсяги кредитів, виданих банками України (заборгованість на кінець року), млрд грн.

Таблиця 13. Структура випуску акцій за секторами економіки в 1996—2001 рр., %.

Таблиця 14. Динаміка показників розвитку страхового ринку України (1995—2001 рр.), млн грн.

Таблиця 15. Структура страхових послуг в Україні, %.

Таблиця 16. Рівень податкової централізації ВВП деяких країн світу.

Таблиця 17. Структура доходів і видатків зведеного бюджету України за роки незалежності, %.

Таблиця 18. Динаміка структури бюджетної системи України (за видатками бюджету) (1992—2001 рр.), %.

Таблиця 19. Порівняльний аналіз редакцій Закону України «Про систему оподаткування» і проекту «Податкового кодексу України».

Таблиця 20. Податкова структура країн із розвиненою ринковою економікою (% до загальної суми податкових надходжень).

Таблиця 21. Структура податкової системи України (1992—2001 рр.), %.

Таблиця 22. Показники, що характеризують бюджетний дефіцит в Україні (1992—2001 рр.), %.

Таблиця 23. Динаміка зміни показників зведеного бюджету України за 1996—2001 рр., млрд грн.

Таблиця 24. Зовнішні запозичення України, млн дол. США.

Таблиця 25. Результати аукціонів з розміщення ОВДП на первинному ринку.

Таблиця 26. Динаміка державного боргу України і його співвідношення з основними макроекономічними показниками (1992—2001 рр.).

Таблиця 27. Фінансування України МВФ, млн дол. США.

Таблиця 28. Кредити, надані Україні МБРР, млн дол. США.

Таблиця 29. Співвідношення державного боргу й основних макроекономічних показників (1992—2001 рр.), %.

Таблиця 30. Міжнародна ліквідність України.

Рис. 1. Організація функціонування фінансової системи.

Рис. 2. Банківська система в Україні до 1987 р.

Рис. 3. Динаміка рівня бюджетної централізації ВНП у СРСР.

Рис. 4. Бюджетна система в Україні в часи СРСР.

Рис. 5. Структура директивних цін при соціалізмі.

Рис. 6. Система макрофінансових індикаторів.

Рис. 7. Взаємозв’язок капіталу і фінансових ресурсів підприємств.

Рис. 8. Динаміка основних макроекономічних показників в Україні.

Рис. 9. Динаміка обсягів фінансових ресурсів, спрямованих у реальний сектор економіки у порівнянній оцінці відносно 1995 р.

Рис. 10. Динаміка середньозважених річних облікової ставки НБУ і процентних ставок за кредитами комерційних банків.

Рис. 11. Динаміка прямих іноземних інвестицій економіки України і Польщі.

Рис. 12. Структура ресурсів, залучених комерційними банками України.

Рис. 13. Структура кредитів, виданих банками України.

Рис. 14. Питома вага кредитів, виданих в економіку, у загальному обсязі ресурсів комерційних банків України.

Рис. 15. Динаміка процентних ставок на кредитному ринку України.

Рис. 16. Динаміка процентних ставок за кредитами і депозитами комерційних банків.

Рис. 17. Динаміка випуску акцій в Україні.

Рис. 18. Структура використовуваних на фондовому ринку України видів цінних паперів за станом на 1.01.2001 р. і 1.01.2002 р.

Рис. 19. Структурне співвідношення обсягів торгів на організованому ринку цінних паперів України.

Рис. 20. Динаміка чисельності страхових компаній в Україні.

Рис. 21. Динаміка співвідношення в Україні доходів і видатків бюджету до ВВП.

Рис. 22. Динаміка структури формування доходів чистого бюджету України.

Рис. 23. Динаміка частки прямих і непрямих податків у доходах бюджету України.

Рис. 24. Динаміка структури основних груп видатків чистого бюджету України.

Рис. 25. Бюджетна система України, сформована після проголошення незалежності.

Рис. 26. Бюджетна система України, визначена Бюджетним кодексом.

Рис. 27. Динаміка запозичень України на зовнішньому фінансовому ринку.

Рис. 28. Структура державного боргу України за напрямами використання коштів на початок 2002 р.

Рис. 29. Динаміка курсу гривні до долара США (на кінець року).

Рис. 30. Галузева структура проектного портфеля ЄБРР в Україні на початок 2001 р. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС