Главная - Финансы - Книги - Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,
<< Содержание < Предыдущая

Резюме

1. До основних чинників, що визначають зміст та обсяг бізнес-плану, належать:

 • аудиторія, на яку розрахований бізнес-план;
 • конкретні цілі розробки бізнес-плану;
 • конкретно-функціональна спрямованість бізнес-плану;
 • масштаби діяльності та обсяги початкового фінансування;
 • найважливіші характеристики майбутнього продукту і стадія його життєвого циклу.

2. Бізнес-план, орієнтований на залучення інвестицій у виробничу діяльність, як правило, включає такі логічно взаємопов’язані розділи:

 • резюме;
 • дослідження ринку;
 • виробничий план;
 • оцінка ризиків;
 •  
 • галузь, фірма та її
 • продукція (послуги);
 • маркетинг-план;
 • організаційний план;
 • фінансовий план.

3. Логіка розробки бізнес-плану охоплює певні етапи. Основними з них є такі:

? вибір продукції (послуг) на ринку;

? дослідження ринкового середовища майбутнього бізнесу;

? вибір місцезнаходження фірми;

? прогнозування обсягів продажу продукції (надання послуг);

? визначення виробничих параметрів діяльності фірми;

? розробка цінової та збутової політики стосовно нового продукту;

? обгрунтування вибору організаційних параметрів фірми;

? опис потенційних ризиків майбутнього бізнесу і пошук дій для їхньої мінімізації (нейтралізації);

? оцінка очікуваних прибутків і збитків;

? написання резюме (стислих висновків) із викладом основних положень бізнес-плану.

4. Основними вимогами до стилю написання бізнес-плану є такі:

 • стислість, простота і зрозумілість, широке використання графіки;
 • функціональність (викладення лише корисної для читачів інформації);
 • легкість сприйняття і знаходження потрібної інформації, що досягається поділом бізнес-плану на розділи та параграфи;
 • забезпечення конфіденційності інформації про фірму та її діяльність.

5. Існують традиційні правила технічного оформлення типового бізнес-плану. Основні з них такі:

 • наявність титульного аркуша (з позначенням на ньому повної назви фірми та засновників, їхньої адреси, телефонів тощо);
 • наявність змісту бізнес-плану (перелік розділів і параграфів із наскрізною нумерацією сторінок);
 • обов’язкове розміщення резюме (коротких висновків) перед основними розділами бізнес-плану (на його початку);
 • наявність в кінці бізнес-плану додатків, що деталізують та уточнюють інформацію, подану в основних розділах;
 • наявність приміток і посилань на джерела використаної інформації.

6. Резюме (1 – 2 сторінки тексту) включає найбільш важливі висновки з усього бізнес-плану і викладається так, щоб зацікавити читача у більш детальному вивченні цього плану. У резюме необхідно:

 • дати короткий опис концепції та суті започатковуваного бізнесу;
 • розкрити можливості бізнесу і стратегію їх реалізації;
 • охарактеризувати цільовий ринок (основні споживачі, особливості їх обслуговування; очікувані обсяги продажу і частка ринку фірми);
 • визначити найсуттєвіші конкурентні переваги фірми, які мають місце або будуть створені внаслідок реалізації прийнятої стратегії;
 • подати основні фінансові показники майбутньої діяльності фірми (прибутковість, термін досягнення беззбитковості, окупність інвестицій тощо);
 • спрогнозувати загальну потребу в коштах з виокремленням власного та позичкового капіталу.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС