Главная - Финансы - Книги - Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,
<< Содержание < Предыдущая

Резюме

1. До основних чинників, що визначають зміст та обсяг бізнес-плану, належать:

 • аудиторія, на яку розрахований бізнес-план;
 • конкретні цілі розробки бізнес-плану;
 • конкретно-функціональна спрямованість бізнес-плану;
 • масштаби діяльності та обсяги початкового фінансування;
 • найважливіші характеристики майбутнього продукту і стадія його життєвого циклу.

2. Бізнес-план, орієнтований на залучення інвестицій у виробничу діяльність, як правило, включає такі логічно взаємопов’язані розділи:

 • резюме;
 • дослідження ринку;
 • виробничий план;
 • оцінка ризиків;
 •  
 • галузь, фірма та її
 • продукція (послуги);
 • маркетинг-план;
 • організаційний план;
 • фінансовий план.

3. Логіка розробки бізнес-плану охоплює певні етапи. Основними з них є такі:

? вибір продукції (послуг) на ринку;

? дослідження ринкового середовища майбутнього бізнесу;

? вибір місцезнаходження фірми;

? прогнозування обсягів продажу продукції (надання послуг);

? визначення виробничих параметрів діяльності фірми;

? розробка цінової та збутової політики стосовно нового продукту;

? обгрунтування вибору організаційних параметрів фірми;

? опис потенційних ризиків майбутнього бізнесу і пошук дій для їхньої мінімізації (нейтралізації);

? оцінка очікуваних прибутків і збитків;

? написання резюме (стислих висновків) із викладом основних положень бізнес-плану.

4. Основними вимогами до стилю написання бізнес-плану є такі:

 • стислість, простота і зрозумілість, широке використання графіки;
 • функціональність (викладення лише корисної для читачів інформації);
 • легкість сприйняття і знаходження потрібної інформації, що досягається поділом бізнес-плану на розділи та параграфи;
 • забезпечення конфіденційності інформації про фірму та її діяльність.

5. Існують традиційні правила технічного оформлення типового бізнес-плану. Основні з них такі:

 • наявність титульного аркуша (з позначенням на ньому повної назви фірми та засновників, їхньої адреси, телефонів тощо);
 • наявність змісту бізнес-плану (перелік розділів і параграфів із наскрізною нумерацією сторінок);
 • обов’язкове розміщення резюме (коротких висновків) перед основними розділами бізнес-плану (на його початку);
 • наявність в кінці бізнес-плану додатків, що деталізують та уточнюють інформацію, подану в основних розділах;
 • наявність приміток і посилань на джерела використаної інформації.

6. Резюме (1 – 2 сторінки тексту) включає найбільш важливі висновки з усього бізнес-плану і викладається так, щоб зацікавити читача у більш детальному вивченні цього плану. У резюме необхідно:

 • дати короткий опис концепції та суті започатковуваного бізнесу;
 • розкрити можливості бізнесу і стратегію їх реалізації;
 • охарактеризувати цільовий ринок (основні споживачі, особливості їх обслуговування; очікувані обсяги продажу і частка ринку фірми);
 • визначити найсуттєвіші конкурентні переваги фірми, які мають місце або будуть створені внаслідок реалізації прийнятої стратегії;
 • подати основні фінансові показники майбутньої діяльності фірми (прибутковість, термін досягнення беззбитковості, окупність інвестицій тощо);
 • спрогнозувати загальну потребу в коштах з виокремленням власного та позичкового капіталу.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС