Главная  - Финансы  - Книги  - Місцеві фінанси - Гапонюк М. А., Яцюта В. П.
Місцеві фінанси - Гапонюк М. А., Яцюта В. П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціаль­­них нормативних фінансових дисциплін для підготовки магістрів за програмою «Управління державними фінансами». Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система».

Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона розширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглядає порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, що забезпечують функціонування органів місцевого самовря­дування. У прикладному — дає майбутньому фахівцю можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбува­ються в регіонах; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їхні особливості у сфері місцевих фінансів та фінансів господарських одиниць комунальної форми власності.

Завдання курсу:

дати в необхідному обсязі теоретичний матеріал, який вклю­чатиме сучасні наукові розробки як вітчизняних, так і зарубіжних учених-економістів;

дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, місцевих органів, господарства та населення;

розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи;

визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів, як одного з дійових важелів економічної політики місцевих органів самоврядування.

Для досягнення зазначених вище цілей, цикл аудиторних занять доповнюється самостійною роботою студентів у визначеному навчальним планом обсязі. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС