Главная  - Финансы  - Книги  - Міжнародні фінанси - Петрашко Л. П.
Міжнародні фінанси - Петрашко Л. П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Навчально-тематичний план дисципліни

 

Розрахунок навчального часу, годин

Лекції

Семінари, практичні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студентів

Тема 1. Система міжнародних фінансів

2

2

4

Тема 2. Еволюція світової валютної системи

4

2

2

8

Тема 3. Світовий фінансовий ринок та його структура

2

4

2

4

Тема 4. Валютні ринки та валютні операції

6

4

2

10

Тема 5. Міжнародний кредитний ринок

4

4

2

8

Тема 6. Особливості функціонування Євроринку

4

2

2

6

Тема 7. Ринок міжнародних інвестицій

2

2

2

8

Тема 8. Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК)

4

2

2

4

Тема 9. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс

4

4

2

6

Тема 10. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин

2

2

2

Тема 11. Заборгованість у системі міжнародних фінансів

4

2

2

6

Тема 12. Україна у світовому фінансовому ринку

2

2

2

4

Разом

40

32

20

70 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС