Главная  - Финансы  - Книги  - Міжнародні фінанси - Петрашко Л. П.
Міжнародні фінанси - Петрашко Л. П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Навчально-тематичний план дисципліни

 

Розрахунок навчального часу, годин

Лекції

Семінари, практичні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студентів

Тема 1. Система міжнародних фінансів

2

2

4

Тема 2. Еволюція світової валютної системи

4

2

2

8

Тема 3. Світовий фінансовий ринок та його структура

2

4

2

4

Тема 4. Валютні ринки та валютні операції

6

4

2

10

Тема 5. Міжнародний кредитний ринок

4

4

2

8

Тема 6. Особливості функціонування Євроринку

4

2

2

6

Тема 7. Ринок міжнародних інвестицій

2

2

2

8

Тема 8. Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК)

4

2

2

4

Тема 9. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс

4

4

2

6

Тема 10. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин

2

2

2

Тема 11. Заборгованість у системі міжнародних фінансів

4

2

2

6

Тема 12. Україна у світовому фінансовому ринку

2

2

2

4

Разом

40

32

20

70 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС